Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka

Wymagania techniczne

Materiał dydaktyczny Platformy Edukacyjnej dostępny jest w formie interaktywnych ćwiczeń uruchamianych z poziomu przeglądarki internetowej. Do poprawnej pracy ćwiczeń konieczna jest instalacja dodatkowej aplikacji o nazwie Wolfram CDF Player, która pozwala uruchomić ćwiczenie. Ćwiczenia otwierają się w samodzielnym oknie aplikacji Wolfram CDF Player. Wolfram CDF Player musi być pobrany i zainstalowany przed uruchomieniem pierwszego ćwiczenia.

 

Rysunek statyczny    Uwaga

Widoczny obok rysunek jest obrazem statycznym modułu testowego.
Suwak pionowy i dwa poziome nie wywołają żadnych zmian. Lewy suwak poziomy pozwala ogracać sześcian wokół osi pionowej, suwak pionowy obraca sześcianem względem osi poziomej leżącej w płaszczyźnie rysunku. Suwak ostatni zmienia kolorystykę rysunku.

Aby otworzyć panel modułu testowego z interaktywnym obrazkiem proszę kliknąć na ten link i otworzyć pobrany plik.

Jeśli Wolfram CDF Player został prawidłowo zainstalowany, interaktywny rysunek wyświetli się w samodzielnym oknie.

 

Jeśli nie ma możliwości wyświetlenia interaktywnego rysunku, to należy zainstalować moduł o nazwie Wolfram CDF Player, który jest darmowym oprogramowaniem i można go pobrać klikając na poniższy przycisk.

Przed pobraniem i instalacją modułu proszę zapoznać się z warunkami jego użytkowania. Tutaj dostępny jest pełny tekst anglojęzyczny umowy licencyjnej producenta oprogramowania i właściciela praw autorskich do formatu CDF.


  Akceptuję warunki użytkowania pakietu Wolfram CDF Player.

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

Wolfram CDF Payer może pracować w środowisku Windows 7, 8 i 10 z takimi przeglądarkami jak Internet Explorer, Firefox, Opera czy Google Chrome. We wszystkich tych przeglądarkach interfejs ćwiczenia otwierany jest w samodzielnym oknie pakietu Wolfram CDF Payer. Wymagania minimalne dla sprzętu komputerowego to minimum procesor Intel Pentium III 650 MHz lub równoważny zamiennik oraz minimum 512 MB pamięci RAM. Rekomendowana minimalna wielkość pamięci RAM to 1GB.


Aktywacja dostępu do płatnych zasobów Platformy Edukacyjnej

Aktywacji dostępu do treści interaktywnych ćwiczeń musi dokonać każdy użytkownik, który dokonał zakupu dostępu do Platformy Edukacyjnej i spełnił wszystkie wymagania techniczne wymienione powyżej, włącznie z pobraniem i zainstalowaniem modułu Wolfram CDF Player. Do aktywacji można przystąpić dopiero po zainstalowaniu pakietu Wolfram CDF Player. Dostęp do ćwiczeń w ramach bezpłatnej promocji portalu nie wymaga procesu aktywacji.

Operacja aktywacji musi zostać przeprowadzona niezależnie dla każdego zakupionego zestawu ćwiczeń, na komputerze, na którym użytkownik będzie korzystał z zasobów PlatformyEdukacyjnej.

UWAGA! Każdy Użytkownik ma prawo korzystać wyłącznie z jednego komputera w ramach jednego zakupu.