Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pierwiastkowanie

Pierwiastkowanie

Zastosowanie pierwiastków

Tytuł: Pierwiastki. Budowa odcinków o niewymiernych długościach.

Ćwiczenie: G2-030-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie pozwala konstruować odcinków o niewymiernej długości na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Pokaz składa się z dwóch podstron: -przypomnienie twierdzenia Pitagorasa, -konstrukcja odcinków o niewymiernych długościach. Pierwsza zakładka zawiera krótką animację, która jest rozwijana za pomocą suwaka na dole panelu ćwiczenia. W trakcie wzrostu parametru suwaka rozpisywana jest automatycznie treść pokazu. Druga podstrona obrazuje konstrukcję odcinków o niewymiernej długości za pomocą ślimaka Teodorosa. Wraz z postępem animacji następuje dorysowanie kolejnego trójkąta prostokątnego oraz dopisanie kolejnego wiersza do tabeli wymiarów trójkątów, znajdującej się po prawej stronie okna. Przycisk RESET umieszczony w prawym górnym rogu panelu pozwala powrócić do początku animacji.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-030-08-01_1.gif
Resetuje suwak postępu animacji.
G2-030-08-01_2.gif
G2-030-08-01_3.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu obliczeń. i objaśnienia zasad konstrukcji odcinków o niewymiernych długościach.
G2-030-08-01_4.gif
G2-030-08-01_5.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu obliczeń i wizualizacji konstrukcji kolejnych odcinków.
G2-030-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki. Budowa odcinków o niewymiernych długościach.

Ćwiczenie: G2-030-08-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu test. Sprawdza czy Użytkownik potrafi z pomocą twierdzenia Pitagorasa obliczyć długość przeciwprostokątnej trójkąta o zadanych przyprostokątnych.

Użytkownik na wstępie musi wybrać liczbę pytań. Domyślnie ustawiona jest wartość 10. Może on również zaznaczyć opcję weryfikacji odpowiedzi, wtedy po każdej odpowiedzi jej numer będzie zmieniał kolor na czerwony, jeśli była błędna lub zielony w przypadku odpowiedzi poprawnej. Podświetlany jest też odcinek, którego długość jest sprawdzana oraz pojawia się komentarz w panelu górnym, pod pytaniem.

Ekran dzieli się na strony lewą – ekran wizualizacji i prawą – kontrolery. Po wybraniu liczby pytań można zacząć test, od tego momentu panel wyboru liczby pytań i weryfikowania odpowiedzi jest nieaktywny.

Użytkownik udziela odpowiedzi za pomocą przycisków – TAK/NIE, po czym automatycznie generuje się kolejne zadanie. Dostępny jest również przycisk pomocy, kiedy kursor znajdzie się nad nim, automatycznie na ekranie pojawia się rozwiązany problem dla podobnej długości odcinka. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie poprawnych odpowiedzi w tej serii pytań.

W każdym momencie (oprócz stanu, gdy test jest nieaktywny) test można zresetować.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-030-08-02_1.gif
G2-030-08-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.

G2-030-08-02_3.gif
Decyduje, czy w trakcie testu numery zadań wykonanych zmieniają kolor odpowiednio na czerwony/zielony, czy też nie.

G2-030-08-02_4.gif
Rozpoczyna test.

G2-030-08-02_5.gif
Resetuje test, bez podania wyniku. Trzeba go też kliknąć po zakończeniu testu, aby rozpocząć nowy.

G2-030-08-02_6.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi TAK.

G2-030-08-02_7.gif
Kliknięcie jest udzieleniem odpowiedzi NIE.

G2-030-08-02_8.gif
Generuje następne pytanie w serii.

G2-030-08-02_9.gif
Kliknięcie na tym przycisku wyświetla pomocnicze równanie w oparciu o twierdzenie Pitagorasa.

G2-030-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie