This is an example of a HTML caption with a link.

UWAGA: W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zasoby portalu matematykawszkole.com.pl udostępniamy bezpłatnie wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że udostępnione ćwiczenia okażą się pomocne w procedurach zdalnego nauczania. Dostęp do interaktywnych ćwiczeń z zakresu matematyki jest darmowy w okresie do końca czerwca 2020.

Aby zapoznać się z informacją na temat, jak uzyskać darmowy dostęp do co ćwiczeń proszę kliknąć na ten link.

Zobacz na filmie, jak to działa: Obrót figury, Własności funkcji, Definicja granicy ciągu, Graniastosłupy, Symertia osiowa

Interaktywna matematyka

Portal edukacyjny dla gimnazjów i liceów

Portal matematykawszkole.com.pl jest innowacyjną ofertą dla szkół, nauczycieli i uczniów. Jego podstawowym celem jest prezentowanie materiału z zakresu nauczania matematyki objętego programem dla szkół ponadpodstawowych. Dlatego struktura katalogu portalu podzielona jest na pozycje gimnazjalne i licealne.

Na czym polega innowacyjność tego portalu?

Portale o podobnym przeznaczeniu pełnią w zasadzie rolę encyklopedii matematyki dostępnej za pośrednictwem Internetu. Encyklopedia ta ma oczywiście charakter multimedialny, ale nie zmienia to faktu, że uczeń jest praktycznie biernym odbiorcą przekazywanych treści. Portal matematykawszkole.com.pl to przede wszystkim interaktywny zestaw ćwiczeń do każdego tematu lekcji. Oznacza to, że rola ucznia nie ogranicza się do przeglądania multimedialnej encyklopedii, ale bierze on aktywny udział w sposobie prezentacji treści matematycznych i ma wpływ na kreowanie zawartości ćwiczeń i sposobu prezentacji materiału.

Jaka jest główna idea portalu?

Tworzeniu materiału dla interaktywnego zestawu ćwiczeń przyświecał jeden główny cel. Portal ma przede wszystkim uczyć, przez aktywny udział ucznia w prezentacji materiału lekcyjnego. Pozwala on jednak również sprawdzać wiedzę, co odbywa się w formie punktowanych ćwiczeń. Ćwiczenia tego typu, zgodnie z główną ideą portalu, wyposażone są w moduły pomocy, z których uczeń może w każdej chwili skorzystać, gdyż ich rolą jest naprowadzenie na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Fakt skorzystania z pomocy nie pozostaje bez śladu, gdyż zmniejsza liczbę możliwych do zdobycia punktów za prawidłową odpowiedź.

Żywa matematyka!
To najbardziej adekwatny termin, do treści zawartych na tym portalu.

(C) 2013 Gambit, www.matematykawszkole.com.pl (C) 2013 Gambit, www.matematykawszkole.com.pl