Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Przedziały liczbowe

Tytuł: Przedziały liczbowe nieskończone, nieograniczone.

Ćwiczenie: G3-010-24-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem prezentującym przedziały liczbowe na osi. Plansza główna ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny oraz osie liczbowe z zaznaczonymi odpowiednimi przedziałami (x, ∞), gdzie x jest liczbą całkowitą z przedziału (-10, 10), której położenie można zamianiać za pomocą suwaków znajdujących się na dole planszy.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G3-010-24-01_1.gif
Zmienia wartości punktów i ich położenie na osi.
G3-010-24-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Przedziały liczbowe skończone.

Ćwiczenie: G3-010-25-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem prezentującym przedziały liczbowe na osi.

Plansza główna ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny oraz osie liczbowe z zaznaczonymi odpowiednimi przedziałami (a, b), gdzie a i b są liczbami z przedziałów, odpowiednio <-9, -1> oraz <1, 9>, których wartości można zamianiać za pomocą suwaków znajdujących się na dole planszy.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-010-25-01_1.gif
Zmieniają wartości współrzędnych punktów, ich położenie na osi liczbowej, a tym samym granice przedziałów.
 
G3-010-25-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wskaż przedział na osi liczbowej odpowiadający danej nierówności.

Ćwiczenie: G3-010-25-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy wskazać przedział na osi liczbowej odpowiadający podanej nierówności. Punkty krańcowe należy przesuwać na osi liczbowej za pomocą myszy. Należy też wybrać czy przedział ma być domknięty czy otwarty klikając na odpowiednich polach wyboru.

Na początku należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole wizualizacji po prawej. W polu wizualizacji znajduje się panel pytania oraz panel odpowiedzi. W panelu odpowiedzi znajduje się oś liczbowa, na której można przesuwać punkty stanowiące granice przedziału.

Po wskazaniu przedziału na osi liczbowej konieczne jest sprawdzenie poprawności wybranego położenia, przed przejściem do kolejnego pytania. Panel pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa.

Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkty, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-010-25-02_1.gif
G3-010-25-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G3-010-25-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-010-25-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-010-25-02_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-010-25-02_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-010-25-02_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-010-25-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Przedziały liczbowe. Suma i iloczyn przedziałów liczbowych.

Ćwiczenie: G3-010-26-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym sumę i iloczyn przedziałów na osi liczbowej. Plansza główna ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny oraz osie liczbowe z zaznaczonymi odpowiednimi przedziałami  (a, b) i <c, d>, których końce można zmieniać za pomocą suwaków znajdujących się na dole planszy.

Elementy obsługi ćwiczenia.

Przedział A:

G3-010-26-01_1.gif

Przedział B:

G3-010-26-01_2.gif
Suwaki zmieniające położenie końców przedziałów.
G3-010-26-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie