Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Koła i okręgi

Koła i okręgi

Pole koła

Tytuł: Koło. Pola figur ograniczonych kołami.

Ćwiczenie: G2-100-06-05

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole figury narysowanej w układzie współrzędnych. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Na dole panelu graficznego widoczne są przykładowe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-100-06-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-100-06-05_3.gif
Resetuje test.
G2-100-06-05_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-100-06-05_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-100-06-05

Tytuł: Okrąg. Rysowanie okręgów o podanych własnościach.

Ćwiczenie: G2-100-05-04

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować okrąg o podanych własnościach. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Użytkownik, w zależności od treści zadania, może zmieniać promień okręgu przez zmianę położenia wyróżnionego punktu. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie okręgu, spełniającego wymagne własności podane w treści zadania użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-05-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-100-05-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-100-05-04_3.gif
Resetuje test.
G2-100-05-04_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-100-05-04_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
G2-100-05-04_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-100-05-04

Tytuł: Koło. Obliczanie pola części koła.

Ćwiczenie: G3-100-08-04

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole zaznaczonej figury. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Na dole panelu graficznego widoczne są przykładowe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G3-100-08-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-100-08-04_3.gif
Resetuje test.
G3-100-08-04_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G3-100-08-04_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G3-100-08-04

Tytuł: Pierścień kołowy. Obliczanie pola pierścienia kołowego.

Ćwiczenie: G2-100-06-02

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający obliczanie pola pierścienia kołowego. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się pokaz, po prawej część związana z obliczeniami. Użytkownik może zmieniać długości promieni r i R poprzez przeciągnięcie wyróżnionych punktów. Obliczenia zmieniają się razem ze zmianą długości promieni.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-02_1.gif
Wynik zostanie wyświetlony jako ułamek dziesiętny.
G2-100-06-02

Tytuł: Pole wycinka koła.

Ćwiczenie: G2-100-06-03

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym sposób obliczania pola wycinka koła.

Ekran ćwiczenia składa się z opisu znajdującego się po prawej stronie oraz interaktywnego rysunku po lewej. Użytkownik może zmieniać zakres kąta przeciągając czarny punkt. Zmiana położenia czerwonego punktu powoduje zmianę promienia koła. W dolnej części opisu wyświetlają się obliczenia pola wycinka koła w zależności od miary kąta i długości promienia.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-03_1.gif
Przyciski wyboru miary kąta oraz długości promienia. Użytkownik może od razu ustawić rysunek na intersujące go wartości.
 
G2-100-06-03_2.gif
Przywraca początkowe miary kątów ∠ASB = 90°, r = 2MARK4_.gif.  
 
G2-100-06-03