Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka.

Dostęp do zasobów portalu.

UWAGA: Zasoby portalu są udostępniane bezpłatnie w okresie od dnia 1 grudnia 2021. Aby skorzystać z darmowego dostępu wystarczy założyć konto na portalu. Przy symbolu ćwiczenia udostępnianego bezpłatnie znajduje się oznaczenie: "dostępne bezpłatnie". Ćwiczenia są aktualnie przystosowywane do bezpłatnego dostępu i ich liczba stopniowo się zwiększa.

Dostęp do zasobów portalu możliwy jest dla każdej zainteresowanej osoby. Każdy może wejść do portalu, aby zapoznać się z zawartością jego katalogu ćwiczeń, który posiada określoną strukturę. Najwyższy poziom struktury to podział na ćwiczenia z zakresu szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Kolejne stopnie to podział na działy materiału i poddziały tematyczne. Poszczególne ćwiczenia w strukturze katalogu ćwiczeń przypisane są do określonych poddziałów (tematów lekcji).

Do określonego zakresu ćwiczeń może uzyskać dostęp osoba posiadająca konto w systemie, która dokonała logowania parametrami swojego konta. Parametry logowania do konta są tajne i dostępne jedynie osobie będącej właścicielem określonego konta. Dostęp do określonych ćwiczeń jest możliwy po dokonaniu zamówienia i dopełnieniu czynności związanych z realizacją transakcji zakupu. W tym przypadku właściciel konta uzyskuje uprawnienia dostępu do określonych ćwiczeń i po dokonaniu logowania do systemu może w pełni korzystać z ich możliwości.

Aby interaktywne treści ćwiczeń były w pełni dostępne, komputer musi mieć zainstalowane darmowe oprogramowanie do prezentacji interaktywnych treści oraz po dokonaniu zamówienia i realizacji płatności musi przejść procedurę aktywacji. Zagadnienia z tym związane opisane są na stronie wymagań technicznych.

Dostęp do ćwiczeń jest ograniczony czasowo. Właściciel konta na portalu, po dopełnieniu formalności związanych z zakupem dostępu do ćwiczeń, może z nich korzystać przez okres od dwóch tygodni do roku, w zalezności od rodzaju zakupionej opcji.

Na portalu możliwy jest dostęp do wybranego zakresu ćwiczenia. Można wybrać wszystkie ćwiczenia z danego tematu lekcji lub uzyskać dostęp do wszystkich ćwiczeń z wybranego działu materiału lub całego poziomu nauczania czyli kompletu materiałów z zakresu szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Dostęp do zasobów portalu może uzyskać indywidualna osoba lub instytucja, która wykupi dostęp zbiorowy. Dostęp zbiorowy wykupiony przez szkołę gwarantuje możliwość korzystania z zasobów portalu przez wszystkich uczniów szkolły.