Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka.

Dostęp do zasobów portalu.

UWAGA:Zasoby portalu w okresie od 15 września do 31 grudnia 2020 udostępniane są bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest posiadanie konta na portalu, gdyż do ćwiczeń mają dostęp tylko zalogowane osoby.

Dostęp do zasobów portalu możliwy jest dla każdej zainteresowanej osoby. Każdy może wejść do portalu, aby zapoznać się z zawartością jego katalogu ćwiczeń, który posiada określoną strukturę. Najwyższy poziom struktury to podział na ćwiczenia z zakresu szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Kolejne stopnie to podział na działy materiału i poddziały tematyczne. Poszczególne ćwiczenia w strukturze katalogu ćwiczeń przypisane są do określonych poddziałów (tematów lekcji).

Do określonego zakresu ćwiczeń może uzyskać dostęp osoba posiadająca konto w systemie, która dokonała logowania parametrami swojego konta. Parametry logowania do konta są tajne i dostępne jedynie osobie będącej właścicielem określonego konta. Dostęp do określonych ćwiczeń jest możliwy po dokonaniu zamówienia i dopełnieniu czynności związanych z realizacją transakcji zakupu. W tym przypadku właściciel konta uzyskuje uprawnienia dostępu do określonych ćwiczeń i po dokonaniu logowania do systemu może w pełni korzystać z ich możliwości.

Aby interaktywne treści ćwiczeń były w pełni dostępne, komputer musi mieć zainstalowane darmowe oprogramowanie do prezentacji interaktywnych treści oraz po dokonaniu zamówienia i realizacji płatności musi przejść procedurę aktywacji. Zagadnienia z tym związane opisane są na stronie wymagań technicznych.

Dostęp do ćwiczeń jest ograniczony czasowo. Właściciel konta na portalu, po dopełnieniu formalności związanych z zakupem dostępu do ćwiczeń, może z nich korzystać przez okres od dwóch tygodni do roku, w zalezności od rodzaju zakupionej opcji.

Na portalu możliwy jest dostęp do wybranego zakresu ćwiczenia. Można wybrać wszystkie ćwiczenia z danego tematu lekcji lub uzyskać dostęp do wszystkich ćwiczeń z wybranego działu materiału lub całego poziomu nauczania czyli kompletu materiałów z zakresu szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Dostęp do zasobów portalu może uzyskać indywidualna osoba lub instytucja, która wykupi dostęp zbiorowy. Dostęp zbiorowy wykupiony przez szkołę gwarantuje możliwość korzystania z zasobów portalu przez wszystkich uczniów szkolły.