Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Koła i okręgi

Koła i okręgi

Styczna do okręgu, wzajemne położenie prostej i okręgu.

Tytuł: Styczne do okręgu. Punkt przecięcia stycznych.

Ćwiczenie: G2-100-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający własności stycznych do okręgu. Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie główne części. Po prawej stronie znajduje się interaktywny pokaz. Użytkownik dowolnie zmienia położenie punktów A i B na okręgu oraz długość promienia r. Po lewej stronie jest widoczny opis teoretyczny, a także wyświetlają się długości promienia oraz odcinków |AP|, |BP|.
G2-100-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Styczna do okręgu. Konstrukcja prostej stycznej do okręgu.

Ćwiczenie: G2-100-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję stycznej do okrągu. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie zakładki. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę. W każdej zakładce znajduje się interaktywny pokaz, w którym można zmieniać położenie punktu A (na okręgu albo na płaszczyźnie) oraz długość promienia. Pierwsza zakładka przedstawia konstrukcję stycznej do okręgu przechodzącej przez punkt należący do okręgu. W Konstrukcji B punkt A znajduje się na zewnątrz okręgu. W obu przypadkach wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po kroku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-02-02_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G2-100-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Okrąg i styczna do okręgu. Miary kątów związanych ze styczna do okręgu.

Ćwiczenie: G2-100-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy podać miarę wskazanego kąta.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej pytania.

Po wprowadzeniu odpowiedzi konieczne jest jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego pytania. Po kliknięciu na przycisk sprawdzania, panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest ona błędna. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-03-01_1.gif
G2-100-03-01_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-100-03-01_3.gif
Suwak pozwala przybliżyć bądź oddalić rysunek.

G2-100-03-01_4.gif
Po wybraniu tej opcji zostanie zaznaczony kąt prosty na rysunku.

G2-100-03-01_5.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-100-03-01_6.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-100-03-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-100-03-01_8.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-100-03-01_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-100-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Okrąg, styczna do okręgu, miary kątów w kole.

Ćwiczenie: G2-100-03-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie w formie gry, w którym należy podać miary kątów α, γ, δ i φ.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań. Domyślnie seria liczy 20 zadań, ale wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytań i odpowiedzi po prawej. Odpowiedź należy wprowadzić w odpowiednie pole poniżej pytania.

Po wprowadzeniu odpowiedzi konieczne jest jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego pytania. Po kliknięciu na przycisk sprawdzania, panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest ona błędna. Za każdą poprawnie wpisaną miarę kąta przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. W ćwiczeniu dostępny jest moduł pomocy. Po kliknięciu na odpowiedni przycisk wyświetlą się dodatkowe informacje, które mają naprowadzić na udzielnie poprawnej odpowiedzi. Skorzystanie z pomocy zmniejsza liczbę punktów możliwych do zdobycia o połowę.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-03-02_1.gif
G2-100-03-02_2.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań. Domyślnie ustawiony na 20.

G2-100-03-02_3.gif
Po wybraniu tej opcji zostanie zaznaczony kąt prosty na rysunku.

G2-100-03-02_4.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-100-03-02_5.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-100-03-02_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub na czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-100-03-02_7.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-100-03-02_8.gif
Wyświetla podpowiedź do zadania.

G2-100-03-02_9.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-100-03-02_10.gif
Elementy zawarte w dolnej części panelu sterowania pozwalają zmieniać powiększenie rysunku oraz wybierać jego gragment, który ma być pokazany w polu wizualizacji. Z narzędzia tego można skorzystać, gdyby rysunek w normalnej wielkości nie był czytelny.
G2-100-03-02_11.gif
Przycisk ten pozwala przywrócić pierwotne rapametry wielkości rysunku.

G2-100-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie