Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Rozkład na czynniki pierwsze, największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność

Tytuł: Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

Ćwiczenie: L1-010-01-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest prezentacją na temat liczb złożonych i ich rozkładu na czynniki pierwsze. Ćwiczenie zawiera dwa niezależne panele, które mogą być przełączane za pomocą przycisków:
L1-010-01-03_1.gif
L1-010-01-03_2.gif


Na pierwszym panelu poza podstawową definicją, zawarty jest przykład rozkładu liczby na czynniki. Liczba może być zmieniana kliknięciem na przycisk:
L1-010-01-03_3.gif


Drugi panel, to sterowany przyciskami pokaz rozkładu liczby na czynniki pierwsze. Ten sam opisany powyżej przycisk pozwala zmieniać wartość liczby, która generowana jest losowo z określonego podzbioru liczb naturalnych.

Kolejne kroki rozkładu liczby wyświetlane są po kliknięciu na jeden z przycisków, sterujących pokazem.
L1-010-01-03_4.gif
Kolejne przyciski wykonują następujące operacje:
L1-010-01-03_5.gif


W polu obok przycisków nawigacyjnych pojawia się komentarz do każdej czynności obliczeniowej, która ma być wykonana w danym kroku.

L1-010-01-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność.

Ćwiczenie: G1-010-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym wartość największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności.

Panel ćwiczenia wyposażony jest w dwie zakładki. Nazwy ich to:
G1-010-02-02_1.gif
G1-010-02-02_2.gif
Kliknięcie na każdą z nich zmienia zawartość panelu ćwiczenia, dając możliwość pokazu obliczania wartości NWD lub NWW.

Na każdej zakładce można dokonać wyboru wartości dwóch liczb, oznaczonych jako liczba A i liczba B. Liczby mogą być z zakresu od 1 do 999. Wartości liczb są wybierane przez zaznaczenie pól wyboru dla cyfry setek, dziesiątek i jedności. Zablokowane jest ustawienie wartości 0 dla wszystkich trzech cyfr.

Wartości ustawionych liczb wyświetlane są na górze, ponad panelem wyboru wartości cyfr.

Po prawej stronie panelu ćwiczenia wyświetlany jest rozkład liczby A i B na czynniki pierwsze, co jest niezbędne do wyliczenia wartości NWD lub NWW. Wartość NWD lub NWW wyświetlana jest poniżej, ale początkowo jest ukryta. Daje to możliwość podania wartości przez użytkownika, a następnie wyświetlenia wartości prawidłowej, celem skonfrontowania z podaną odpowiedzią.

Elementy obsługi ćwiczenia

MARK3_.gifMARK4_.gif Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie wartości NWD lub NWW. Po zmianie wartości dowolnej z liczb A lub B pole to jest kasowane, co powoduję, że nie jest wyświetlana poszukiwana wartość dla nowego zestawu liczb.

MARK5_.gifMARK6_.gif Pole to staje się aktywne, gdy zaznaczone zostało pole poprzednie. Powoduje ono blokadę ukrywania wyniku po zmianie wartości liczby A lub B, co powoduje, że wynik jest na bieżąco aktualizowany i wyświetlany w panelu ćwiczenia.

G1-010-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Cechy podzielności. NWD - największy wspólny dzielnik.

Ćwiczenie: L1-010-02-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym cechy podzielności wybranych liczb naturalnych oraz NWD. Użytkownik przełącza się pomiędzy zakładkami przez kliknięcie na wybraną zakładkę. W pierwszej zakładce są przedstawione cechy podzielności liczb naturalnych. Po najechaniu myszką na liczbę wyświetli się cecha podzielności. W drugiej zakładce znajduje się definicja NWD oraz opis wyznaczania NWD. W ostatniej zakładce Użytkownik może zobaczyć, na przykładach, jak wyznacza się NWD danych liczb.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-02-01_1.gif
Wyświetla planszę z cechami podzielności liczb naturalnych.
L1-010-02-01_2.gif
Wyświetla planszę z definicją NWD.
L1-010-02-01_3.gif
Wyświetla planszę z pokazem wyznaczania NWD.
L1-010-02-01_4.gif
Zmienia wartość pierwszej liczby.
L1-010-02-01_5.gif
Zmienia wartość drugiej liczby.
L1-010-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Największy wspólny dzielnik. Obliczanie NWD.

Ćwiczenie: L1-010-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć NWD wskazanych liczb.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po naciśnięciu wyróżnionego pola pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Aby zobaczyć rozkład podanej liczby na czynniki pierwsze wystarczy najechać na daną liczbę kursorem myszki.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Za błędnie udzielną odpowiedź Użytkownik nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-02-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-02-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-02-02_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-02-02_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-02-02_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-02-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyznaczanie NWW, czyli najmniejszej wspólnej wielokrotności.

Ćwiczenie: L1-010-03-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym obliczanie NWW. Użytkownik przełącza się pomiędzy zakładkami przez kliknięcie na wybraną zakładkę. W pierwszej zakładce znajduje się definicja NWW oraz opis wyznaczania NWW. W ostatniej zakładce Użytkownik może zobaczyć, na przykładach, jak wyznacza się NWW danych liczb.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-03-01_1.gif
Wyświetla planszę z definicją NWW.
L1-010-03-01_2.gif
Wyświetla planszę z pokazem wyznaczania NWW.
L1-010-03-01_3.gif
Zmienia wartość pierwszej liczby.
L1-010-03-01_4.gif
Zmienia wartość drugiej liczby.
L1-010-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Najmniejsza wspólna wielokrotność. Obliczanie NWW.

Ćwiczenie: L1-010-03-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć NWW wskazanych liczb.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po naciśnięciu wyróżnionego pola pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Aby zobaczyć rozkład podanej liczby na czynniki pierwsze wystarczy najechać na daną liczbę kursorem myszki.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Za błędnie udzielną odpowiedź Użytkownik nie otrzymuje punktów. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-03-02_1.gif
Wybór liczby pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć.

L1-010-03-02_2.gif
Wybór stopnia trudności zadań. Stopnie trudności różnią się zakresem generowanych liczb.

L1-010-03-02_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-03-02_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-03-02_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-03-02_6.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-03-02_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie