Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielokąty i okręgi

Wielokąty i okręgi

Wielokąt wpisany w okrąg

Tytuł: Trójkąt wpisany w okrąg. Miary kątów trójkąta.

Ćwiczenie: G3-100-08-02

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć miarę kąta podanego w treści zadania.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego. Odpowiedź należy wpisać w puste okienko znajdujące się na dole panelu graficznego.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G3-100-08-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G3-100-08-02_3.gif
Resetuje test.

G3-100-08-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G3-100-08-02_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G3-100-08-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G3-100-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielokąt wpisany w okrąg.

Ćwiczenie: G3-100-08-05

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole kwadratu wpisanego w okrąg znając długości boków prostokąta, na którym opisano ten okrąg. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego. Odpowiedź należy wpisać w puste okienko znajdujące się na dole panelu graficznego. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G3-100-08-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-100-08-05_3.gif
Resetuje test.
G3-100-08-05_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G3-100-08-05_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
G3-100-08-05_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów
G3-100-08-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności okręgu. Wykorzystanie do konstrukcji sześciokąta foremnego.

Ćwiczenie: G3-100-08-01

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję sześciokąta foremnego o danym boku. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się interaktywny panel graficzny, natomiast po prawej opis konstrukcji. Użytkownik, przeciągając wyróżniony punkt, może zmieniać długość boku a, jednocześnie zmieniając promień R. Wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po roku, a także zależności pomiędzy poszczególnymi długościami.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-01_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G3-100-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie