Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Schemat Bernoulliego*

Tytuł: Schemat Bernoulliego. Definicja, wzór i przykłady

Ćwiczenie: L3-141-21-01

Opis działania

W pokazie wprowadzona jest definicja schematu Bernoulliego oraz jego zastosowanie do dwóch prostych doświadczeń losowych: rzutu monetą i rzutu kostką do gry. Ćwiczenie wyposażone jest w trzy zakładki. Pierwsza zawiera definicję i wzór na prawdopodobieństwo, a dwie kolejne to przykłady.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-141-21-01_1.gif
Zakładka zawiera definicję schematu Bernoullieg oraz podaje postać ogólnego wzoru na obliczanie prawdopodobieństwa k sukcesów w n próbach Bernoulliego.
L3-141-21-01_2.gif
Analizowane jest doświadczenie polegające na rzucie monetą. W tabeli centralnej należy zaznaczyć pola wyboru, aby wyświetlić informacje o podstawowych pojęciach związanych ze schematem Bernoulliego, co jest sukcesem i porażką oraz jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu i porażki w pojedynczej próbie.
Liczba powtórzeń próby Bernoulliego:
L3-141-21-01_3.gif
Liczba sukcesów:
L3-141-21-01_4.gif
Po zaznaczeniu wszystkich pól wyboru, aktywne stają się przyciski wyboru liczby powtórzeń pojedynczej próby oraz wymaganej liczby sukcesów w całym doświadczeniu. Dostępne też są dwa przyciski poniżej pola odpowiedzi, w którym wyświetlane jest obliczanie prawdopodobieństwa.  MARK3_.gifMARK4_.gifMARK5_.gif Przyciski sterujące wyświetlaniem kolejnych fragmentów wzoru wyliczania prawdopodobieństwa.
L3-141-21-01_5.gif
Analizowane jest doświadczenie polegające na rzucie kostką do gry. W tabeli centralnej podobnie jak poprzednio należy zaznaczyć pola wyboru, aby wyświetlić informacje o podstawowych pojęciach związanych ze schematem Bernoulliego.
L3-141-21-01_6.gif
Kliknięcie na tym przycisku pozwala wyświetlić zawartość zbioru wszystkich zdarzeń elementarnych Ω oraz jaki wynik zależy rozumieć jako sukces, a jaki jako porażkę.
L3-141-21-01_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku pozwala wybrać losowo rodzaj próby Bernoulliego przy rzucie kostką, czyli rodzaj pojedynczego doświadczenia losowego, które ma być powtarzane wielokrotnie.  Podobnie jak przy rzucie monetą, dostępne są przyciski sterujące wyświetlaniem kolejnych fragmentów wzoru wyliczającego szukaną wartość prawdopodobieństwa w schemacie Bernoulliego oraz przyciski wyboru liczby powtórzeń pojedynczej próby oraz wymaganej liczby sukcesów.
L3-141-21-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie