Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Bryły

Bryły

Prostopadłościany

Tytuł: Prostopadłościan i jego siatka.

Ćwiczenie: G1-120-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem przedstawiającym prostopadłościan oraz jego siatkę.

Ekran dzieli się na dwie części. Na górze ekranu znajduje się rysunek prostopadłościanu wraz z definicją. Poniżej widoczna jest siatka przedstawionego prostopadłościanu, którą można wyświetlić na trzy sposoby. Użytkownik suwakami może zmieniać długości boków a, b i c przedstawionego prostopadłościanu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-120-02-01_1.gif
Zmieniają długości boków prostopadłościanu.

G1-120-02-01_2.gif
Zmienia widok prostopadłościanu. Zaznaczenie opcji zablokowania osi obrotu daje możliwość zmieniania widoku tylko w jednej płaszczyźnie.

G1-120-02-01_3.gif
Pola wyboru typu widoku. Pole swobodny wybór pozwala na dowolny obrót graniastosłupa prawidłowego. Typy widoku z boku lub z góry powodują wyświetlenie się graniastosłupa widzianego z zaznaczonej perspektywy.

G1-120-02-01_4.gif
Pola wyboru typu wyświetlania się siatki. Siatka może być dopasowana do ramki bądź wyświetlona w jednakowej skali. Ostatnia opcja powoduje zaznaczenie boków a, b i c na rysunku siatki.

G1-120-02-01_5.gif
Przyciski wyboru typu wyświetlanej siatki.

G1-120-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prostopadłościan. Definicja, przykłady, objętość.

Ćwiczenie: L3-130-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający prostopadłościan.

W ekranie wizualizacji znajduje się prostopadłościan, którego wymiary Użytkownik ustala za pomocą suwaków. Po prawej stronie zamieszczone są definicja prostopadłościanu, wzór na objętość oraz wyświetla się objętość prostopadłościanu o wymiarach określonych przez Użytkownika.

Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-05-01_1.gif
Zmienia długość krawędzi a.

L3-130-05-01_2.gif
Zmienia długość krawędzi b.

L3-130-05-01_3.gif
Zmienia długość krawędzi c.

L3-130-05-01_4.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dowolnym kierunku.

L3-130-05-01_5.gif
Zaznaczenie tego pola wyświetla podział prostopadłościanu na sześciany o jednostkowej długosci boku, co pozwala łatwo wyliczyć objętość prostopadłościanu.

L3-130-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prostopadłościan. Obliczanie długości przekątnej.

Ćwiczenie: L3-130-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz uczący obliczać długość przekątnej prostopadłościanu.

Na ekranie jest interaktywny pokaz prostopadłościanu, którego położenie można zmieniać używając odpowiedniego suwaka. Wymiary bryły można  zmienić używając suwaków znajdujących się poniżej niej.

W obliczaniu przekątnej prostopadłościanu można przechodzić między poszczególnymi krokami prezentacji za pomocą przycisków +, -, bądź używając suwaka. Każdy kolejny krok to kolejny element w grafice i kolejny element opisu, widoczny z prawej strony okna.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-130-06-02_1.gif
L3-130-06-02_2.gif
Kolejne kroki pokazu. Zmienia zaznaczanie kolejnych trójkątów w prostopadłościanie oraz rozwija rozpisanie wzorów z prawej strony.

L3-130-06-02_3.gif
L3-130-06-02_4.gif
Zmienia punkt obserwacji bryły.

L3-130-06-02_5.gif
L3-130-06-02_6.gif
L3-130-06-02_7.gif
L3-130-06-02_8.gif
Suwaki zmieniają wymiary prostopadłościanu.

L3-130-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie