Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Proporcjonalność odwrotna, Hiperbola*

Proporcjonalność odwrotna, Hiperbola*

Proporcjonalność odwrotna

Tytuł: Proporcjonalność odwrotna. Rozwiązywanie układów równań.

Ćwiczenie: L3-070-02-03

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie rozwiązać układ równań.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Kliknięcie w wyróżnione pola poniżej treści zadania powoduje pojawienie się kalkulatora, za pomocą którego należy wprowadzić rozwiązanie. Użytkownik w każdym pytaniu może skorzystać z Pomocy.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-070-02-03_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L3-070-02-03_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L3-070-02-03_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L3-070-02-03_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L3-070-02-03_5.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L3-070-02-03_6.gif
Wyświetla podpowiedź do rozwiązania układu równań.

L3-070-02-03_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L3-070-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Proporcjonalność odwrotna.

Ćwiczenie: G3-070-17-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zaprezentowano pojęcie proporcjonalności odwrotnej. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się układ współrzędnych z narysowanym wykresem funkcji, zaznaczonym prostokątem, którego jednym z wierzchołków jest leżący na hiperboli punkt A. Z prawej strony znajdują się suwaki, za pomocą których Użytkownik może zmieniać wykres funkcji i położenie punktu A. Poniżej wyświetlają się informacje dotyczące współczynnika proporcjonalności i pola zacieniowanego prostokąta.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-070-17-03_1.gif
G3-070-17-03_2.gif
G3-070-17-03_3.gif
Zmienia położenie punktu A na wykresie.
G3-070-17-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie