Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole

Opis materiału edukacyjnego.

Interaktywna matematyka.

Sposób zamawiania.

Wybrany z katalogu zestaw ćwiczeń dla danego tematu lekcji lub grupa ćwiczeń dla działu tematycznego mogą być zamówione wyłącznie przez osobę posiadającą konto w portalu. Osoba ta po dokonaniu logowania do systemu i wyborze pozycji z katalogu ćwiczeń, dokonuje zamówienia kliknięciem na odpowiedni przycisk. W zależności od wybranego zakresu ćwiczeń uruchamiane są określone procedury obsługi zamówienia.

Zamówienia zestawu ćwiczeń dla wybranego tematu lekcji oraz grupy tematów z określonego działu obsługiwane są elektronicznie. W zależności od wybranej formy płatności aktywacja dostępu do ćwiczeń może trwać od kilku minut do kilkunastu godzin. Jest to uzależnione od szybkości realizacji bankowych transakcji elektronicznych.

Zamówienia na grupowy dostęp do ćwiczeń obsługiwane są indywidualnie przez Dział Obsługi Klienta. W tym trybie obsługiwane są zamówienia na dostęp do pełnego zestawu ćwiczeń dla wybranego poziomu (szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa). Zamówienia mogą być składane poprzez portal lub kontakt bezpośredni z Działem Obsługi Klienta, natomiast obsługa takich zamówień odbywa się zawsze manualnie przez kontakt Działu Obsługi Klienta z Zamawiającym.

W celu optymalnego wykorzystania okresu dostępu do ćwiczeń zalecane jest wcześniejsze przetestowanie gotowości komputera Zamawiającego do współpracy z portalem. Czynności z tym związane opisane są w wymaganiach technicznych jakie musi spełniać komputer Zamawiającego, aby móc pracować z materiałem interaktywnych ćwiczeń.