Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgowanie

Potęgowanie

Potęga potęgi

Tytuł: Potęgowanie potęgi.

Ćwiczenie: G2-020-04-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację potęgowania potęg.

Ćwiczenie składa się z dwóch kart, między którymi nawigacja odbywa się poprzez wybór odpowiedniej zakładki na górze panelu ćwiczenia. Na pierwszej przedstawione jest twierdzenie w ramce, pod nim znajduje się dowód, rozwijany odpowiednim suwakiem. Wraz ze zwiększaniem się parametru tego suwaka zmienia się wyświetlane interaktywne wyrażenie.

Na drugiej stronie znajdują się przykłady. Ta zakładka zawiera trzy suwaki. Dwa pierwsze odpowiadają za wykładniki w rozwijanym wyrażeniu.  Oznaczenia są analogiczne jak na zakładce teorii. Trzeci suwak zmienia postęp animacji. Poniżej znajdują się dwa przyciski do wyboru podstawy potęgi – całkowitej lub wymiernej.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-04-01_1.gif


G2-020-04-01_2.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu dowodu.

G2-020-04-01_3.gif


G2-020-04-01_4.gif
Zmienia wartości wykładnika m.

G2-020-04-01_5.gif
Zmienia wartości wykładnika n.

G2-020-04-01_6.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu obliczeń.

G2-020-04-01_7.gif
Wybiera nową podstawę całkowitą potęgi.

G2-020-04-01_8.gif
Wybiera nową podstawę wymierną potęgi.

G2-020-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Potęgowanie potęgi. Szeregowanie liczb zapisanych w formie potęgi.

Ćwiczenie: G2-020-04-03

Opis działania

Program sprawdza czy Użytkownik potrafi ustawić liczby, w postaci potęg liczb będących potęgami tej samej wielkości, w kolejności rosnącej lub malejącej. Użytkownik na wstępie dokonuje wyboru ilości pytań, która będzie mu zadana. W górnej części ekranu znajdują się przyciski do kontroli działań w programie. Poniżej mamy odpowiedzi i miejsce w nierówności, gdzie należy je umieścić. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce, drugim kliknięciem zostawią ją tam. Po skompletowaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność, aby przejść do następnego pytania. Jeżeli dana nierówność między wstawionymi liczbami zachodzi, jest ona podświetlona na zielono, w przeciwnym przypadku na czerwono. W razie napotkania problemów z rozwiązaniem zadań można uzyskać POMOC, przedstawia ona wtedy potęgi o tej samej podstawie. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań.

Punktacja

G2-020-04-03_1.gif

Opis klawiszy

Ilość pytań w serii:
G2-020-04-03_2.gif
Dokonuje wyboru ilości zadań wykonywanych przez Użytkownika w ćwiczeniu, domyślnie ustawiona na 10
G2-020-04-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-020-04-03_4.gif
Resetuje ćwiczenie.
G2-020-04-03_5.gif
Przechodzi do kolejnego pytania, aktywny dopiero po sprawdzeniu poprawności rozwiązań.
G2-020-04-03_6.gif
Sprawdza poprawność nierówności.
G2-020-04-03_7.gif
Zmienia wszystkie podstawy potęgi na tą samą liczbę.
G2-020-04-03_8.gif
Kończy ćwiczenie i wyświetla wynik po zakończeniu ostatniego zadania.
G2-020-04-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie