Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pierwiastkowanie

Pierwiastkowanie

Pojęcie pierwiastka

Tytuł: Pierwiastki. Pojęcie pierwiastka.

Ćwiczenie: G2-030-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zostanie wprowadzone pojęcie pierwiastka.

Na środku ekranu znajdują się ramki z opisem teoretycznym. Użytkownik losuje przykład, następnie przez zmianę położenia suwaka pojawia się rozwiązanie razem z uzasadnieniem.

Elementy obsługi ćwiczeniaG2-030-01-01_1.gif
Resetuje pokaz.

G2-030-01-01_2.gif
Losuje nowy przykład.

G2-030-01-01_3.gif
Zmiana położenia suwaka powoduje krokowe wyświetlenie rozwiązania.
G2-030-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby niewymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb niewymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby niewymiernej. Poniżej zostały przedstawione przykłady liczb niewymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-08-01_1.gif
Generuje nowe liczby niewymierne.
L1-010-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby rzeczywiste. Obliczanie wartości pierwiastków.

Ćwiczenie: L1-010-15-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie obliczyć wartość pierwiastka. Dostępne są dwa stopnie trudności wyświetlanych zadań.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po najechaniu kursorem myszki na liczbę pojawi się jej rozkład na czynniki pierwsze. Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-15-04_2.gif
Określają stopień trudności wyświetlanych zadań. I - zadania łatwe, II - zadanie trudniejsze.

L1-010-15-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-15-04_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-15-04_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-15-04_6.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-15-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-15-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby niewymierne. Szacowanie wartości liczb niewymiernych.

Ćwiczenie: G2-030-11-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz zapoznający Użytkownika z pojęciem liczb niewymiernych i szacowania ich wartości.

Po lewej stronie znajduje się ekran wizualizacji wraz ze wstępem teoretycznym i przykładami do tytułowego pojęcia.

Po prawej stronie znajduje się kalkulator do szacowania liczb niewymiernych. Użytkownik wybiera za pomocą przycisków liczbę naturalną mniejszą bądź równą 20 i za pomocą przycisków z symbolami pierwiastków wybiera stopień pierwiastka, który chce policzyć. Po wyborze, pod kalkulatorem pojawia się wynik, a jeśli wybrana liczba jest wymierna, dodatkowo pojawia się taki komentarz.

Na dole okna znajduje się oś liczbowa z zakresem liczb <1, 10="">. Po obliczeniu zadanego za pomocą kalkulatora pierwiastka w oś zawęża się do przedziału z zaznaczonym punktem w.

W czasie trwania animacji przycisk resetu C jest nieaktywny, po zakończeniu animacji Użytkownik może zresetować poprzednie ustawienia kalkulatora.

G2-030-11-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki. Szeregowanie liczb zawierających pierwiastki.

Ćwiczenie: G2-030-12-02

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza czy użytkownik potrafi oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki stopnia 2 i 3. Użytkownik na wstępie zostaje poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i o tym by wybrał ilość pytań, która będzie mu zadana, domyślnie ustawioną na 10. Ekran dzieli się na strony dolną – panel testu i górną – kontrolery. Po wybraniu ilości pytań można zacząć test, od tego momentu panel wyboru ilości jest nieaktywny. Główną częścią panelu wizualizacji jest oś liczbowa i strzałki wskazujące 10 punktów na niej odpowiadających wartościom 10 wylosowanych wyrażeń. Przy strzałkach znajdują się ramki na odpowiedzi. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce, drugim kliknięciem zostawią ją tam. Po ustawieniu wyników aby przejść do następnego pytania należy je najpierw sprawdzić, podświetlają się wtedy one odpowiednio na zielono/czerwono. Użytkownik może również skorzystać z pomocy, która wpisuje przybliżone wartości wyrażeń. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań. W każdym momencie test można zresetować.

Punktacja

G2-030-12-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:

G2-030-12-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10
G2-030-12-02_3.gif
Rozpoczyna test.
G2-030-12-02_4.gif
Resetuje test, bez podania wyniku. Trzeba go nacisnąć po zakończeniu testu, aby rozpocząć nowy.
G2-030-12-02_5.gif
Przechodzi do następnego pytania
G2-030-12-02_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi i zaznacza je odpowiednio na zielono/czerwono. Niezbędny do przejścia do następnego zadania.
G2-030-12-02_7.gif
Wyświetla przybliżoną wartość wyrażenia.
G2-030-12-02_8.gif
Podsumowywuje wyniku testu.
G2-030-12-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie