Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgi, Funkcja potęgowa*

Potęgi, Funkcja potęgowa*

Funkcja potęgowa

Tytuł: Różne własności funkcji potęgowej.

Ćwiczenie: L2-060-01-02

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu test. Należy w nim udzielić odpowiedzi na szereg pytań z zakresu własności funkcji potęgowej.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 14 pytań. Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jeden z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłową odpowiedź. Za dobrą odpowiedź przyznawane są dwa punkty, chyba że została udzielona po skorzystaniu z pomocy, wtedy dobra odpowiedź to tylko jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-060-01-02_1.gif
L2-060-01-02_2.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawiona jest wartość 14.

L2-060-01-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L2-060-01-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L2-060-01-02_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L2-060-01-02_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L2-060-01-02_7.gif
Pozwala wyświetlić okno pomocy, która służy jako podpowiedź do wskazania poprawnej odpowiedzi. Skorzystanie z pomocy obniża liczbę możliwych do zdobycia punktów do jednego.

L2-060-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie