Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Zbiory liczbowe

Tytuł: Zbiory liczbowe.

Ćwiczenie: G1-010-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zależności między podzbiorami zbioru liczb rzeczywistych. Najechanie wskaźnikiem myszy na nazwę zbioru po lewej stronie panelu ćwiczenia, wyświetla definicję wybranego zbioru oraz podaje przykłady liczb należących do tego zbioru. Przy każdym wyświetleniu komentarza dla danego zbioru, wyświetlany jest inny zestaw przykładowych liczb.

Równocześnie z pojawieniem się komentarza do wybranego zbioru zostanie wyróżniony odpowiedni zbiór na diagramie po lewej stronie.

G1-010-01-01_1.gif
Kliknięcie na tej ikonie przywraca stan początkowy ćwiczenia.
G1-010-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zbiory liczbowe i ich wzajemne relacje.

Ćwiczenie: L1-010-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem dotyczącym zbiorów liczbowych, ich definicji i wzajemnych zależności między nimi.

W głównym oknie ćwiczenia znajduje się graf przedstawiający wzajemne relacje miedzy zbiorami liczb rzeczywistych R, niewymiernych NW, wymiernych W, całkowitych C i naturalnych N.

Poniżej znajduje się pole, w którym wyświetlane są przykładowe, losowo generowane liczby danego typu.

Po prawej stronie jest widoczna legenda i w polu na dole kolumny wyświetlany jest komentarz. Zawartość pola komentarza ulega zmianie po najechaniu wskaźnikiem myszy na pozycje w legendzie.

L1-010-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby naturalne i całkowite.

Ćwiczenie: L1-010-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zbiory liczb naturalnych i całkowitych.

Użytkownik przełącza pokaz pomiędzy zakładkami przez kliknięcie na jedną z nich.

W pierwszej zakładce są przedstawione liczby naturalne i całkowite. Zaznaczając pole wyboru na początku wiersza można na osi liczbowej zobaczyć podzbiór wybranego zbioru liczb. Suwak w dolnej części panelu pozwala zmieniać zakres wyświetlanego podzbioru.

W następnych dwóch zakładkach prezentowane są własności liczb naturalnych i całkowitych.

Na ostatniej planszy jest przedstawiona oś liczbowa wraz z zaznaczonymi liczbami naturalnymi. Po najechaniu myszką na wybraną liczbę wyświetli się informacja na jej temat, jej podstawowe własności: liczba pierwsza lub złożona, parzystość, dzielniki, wielokrotności.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-01-01_1.gif
Wyświetla planszę ze zbiorami liczb naturalnych i całkowitych, oraz wyświetla na osi liczbowej fragment wybranego zbioru, pozwalając na zmianę zakresu wyświetlanego podzbioru.

L1-010-01-01_2.gif
Wyświetla planszę poświęconą podzielności liczb naturalnych i definiującą pojęcie wielokrotności. Pozwala testować podzielność wprowadzonych liczb naturalnych.

L1-010-01-01_3.gif
Wyświetla planszę wprowadzającą pojęcie liczby pierwszej. Możliwe jest wprowadzanie liczb celem sprawdzenia czy są one liczbami pierwszymi. Dla liczb złożonych wyświetlana jest lista jej podzielników. W ćwiczeniu można testować nawet 15-cyfrowe liczby.

L1-010-01-01_4.gif
Wyświetla planszę z własnościami zbioru liczb całkowitych, definiowana jest podzielność oraz parzystość liczb całkowitych.

L1-010-01-01_5.gif
Wyświetla planszę z osią liczbową, gdzie po najechaniu wskaźnikiem myszy na punkt oznaczający liczbę, wyświetlane są własności tej liczby.

L1-010-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby niewymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb niewymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby niewymiernej. Poniżej zostały przedstawione przykłady liczb niewymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-08-01_1.gif
Generuje nowe liczby niewymierne.
L1-010-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby wymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb wymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby wymiernej. Poniżej przedstawiono liczbę dziesiętną, liczbę mieszaną oraz ułamek zwykły pod pierwiastkiem, jako przykłady liczb wymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-07-01_1.gif
Generuje nowe liczby.
L1-010-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie