Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Statystyka i prawdopodobieństwo

Statystyka i prawdopodobieństwo

Analiza danych

Tytuł: Odczytywanie danych statystycznych z diagramu słupkowego.

Ćwiczenie: G1-081-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym odczytywanie danych statystycznych z diagramu słupkowego. Odczytane wielkości umieszczone są w tabeli. Ich wartości są początkowo ukryte. Dopiero zaznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli wyświetla określone parametry.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-081-01-01_1.gif
Kliknięcie na ten przycisk powoduje wygenerowanie nowych danych liczbowych i wyświetlenie nowego diagramu słupkowego.

Tabela własności odczytanych z diagramu może być przewijana w pionie. Służy do tego pionowy pasek przewijania umieszczony w polu tabeli.

G1-081-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Opis zjawisk za pomocą zestawień tabelarycznych. Odczytywanie danych z tabeli.

Ćwiczenie: G2-081-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym odczytywanie danych z tabeli. Dane zestawione tabelarycznie prezentują zarobki kilku osób zatrudnionych w firmie Dino.

Zarobki poszczególnych osób mogą być zmieniane za pomocą suwaków, ulokowanych po prawej stronie panelu wizualizacji. W panelu wizualizacji pokazane są dwa zestawienia tabelaryczne. Jedno z nich, to analizowana tabela danych. Poniżej pokazana jest tabela zawierająca określone własności, odczytane z tabeli zarobków miesięcznych.

Dane w tabeli własności są początkowo ukryte. Pojawiają się dopiero po zaznaczeniu pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli.

Zmiana zarobków za pomocą suwaków powoduje ukrywanie wartości liczbowych w tabeli, chyba że zostanie usunięte zaznaczenie pola:

G2-081-03-01_1.gif


powoduje, że podczas zmiany wynagrodzenia dane nie są ukrywane, a tabela jest na bieżąco aktualizowana.

G2-081-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Interpretacja danych z diagramu słupkowego.

Ćwiczenie: G2-081-03-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy odczytać wskazane parametry z wykresu słupkowego.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-081-03-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-081-03-03_2.gif
G2-081-03-03_3.gif
G2-081-03-03_4.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-081-03-03_5.gif
G2-081-03-03_6.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-081-03-03_7.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-081-03-03_8.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-081-03-03_9.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-081-03-03_10.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-081-03-03_11.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-081-03-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Interpretacja danych z tabelki.

Ćwiczenie: G2-081-03-04

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć wartość zysku lub straty na operacjach walutowych w banku podczas kupna i sprzedaży EURO.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-081-03-04_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-081-03-04_2.gif
G2-081-03-04_3.gif
G2-081-03-04_4.gif
G2-081-03-04_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-081-03-04_6.gif
G2-081-03-04_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-081-03-04_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-081-03-04_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-081-03-04_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-081-03-04_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-081-03-04_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-081-03-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Interpretacja danych z wykresu.

Ćwiczenie: G2-081-03-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy odczytać określone wartości z wykresu i podać odpowiedź na postawione pytanie. Wykresy przedstawiają wartości akcji dwóch firm o nazwach PIRAT i KORSARZ w ciągu kilku dni na przełomie lipca i sierpnia.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 5 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G2-081-03-05_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G2-081-03-05_2.gif
G2-081-03-05_3.gif
G2-081-03-05_4.gif
G2-081-03-05_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-081-03-05_6.gif
G2-081-03-05_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 5.

G2-081-03-05_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-081-03-05_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-081-03-05_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-081-03-05_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-081-03-05_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-081-03-05_13.gif
Etykiety opisów wartości akcji na wykresach mogą czasami być obcięte na brzegu rysunku i nieczytelne. Pokazane powyżej dwuwymiarowe suwaki pozwalają przesuwać opisy, aby umieścić je tak, by były czytelne. Jeden suwak przesuwa wszystkie etykiety opisu punktów na danym wykresie.

G2-081-03-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Opis zjawisk za pomocą wykresów. Odczytywanie i interpretacja danych.

Ćwiczenie: G1-070-04-04

Opis działania

Pokaz o tym jakie informacje można odczytać z wykresu przedstawiającego przychody firmy w kolejnych latach.

Po lewej stonie panelu  znajduje się wykres, natomiast po prawej interpretacja danych. Jest to przykład jakie informacje mogą być odczytane z wykresu. Interakcja Użytkownika ogranicza się do możliwości generowania nowego wykresu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-070-04-04_1.gif
Kliknięcie na przycisk generuje nowy wykres.

G1-070-04-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wykresy funkcji. Odczytywanie i interpretacja zjawisk opisanych za pomocą wykresów.

Ćwiczenie: G1-070-04-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację jak zmienia się zależność wysokości od czasu przy rzucie pionowym.

Na górze panelu pokazany jest wykres, na którym zaznaczony jest punkt A, który oznacza czas, kiedy piłka jest w najwyższym punkcie. Obok niego znajduje się okno z komentarzem dotyczącym bieżącej wysokości i maksymalnej wysokości. Położenie punktu A można zmieniać za pomocą suwaka z dolnego lewego rogu, wtedy wyświetla się wysokość, na której piłka znajduje się w danej chwili. Obok przedstawiony jest krótki opis teoretyczny dotyczący danego przykładu.

W programie można generować nowe wykresy, za pomocą  odpowiedniego przycisku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-070-04-05_1.gif
Generuje nowe parametry rzutu pionowego i nowy wykres.

G1-070-04-05_2.gif
Krótka informacja z zakresu fizyki na temat, dlaczego piłeczka rzucona pionowo w górę nie poleci w kosmos, tylko spadnie na Ziemię. Krótkie przypomnienie podstaw fizyki zawiera animację rzutu pionowego w górę.

G1-070-04-05_3.gif
Zmienia położenie punktu A na paraboli.

G1-070-04-05_4.gif
Zmienia położenie wzoru w obszarze wizualizacji.

G1-070-04-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Różne formy prezentacja danych liczbowych.

Ćwiczenie: G2-081-04-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie prezentuje różne formy wizualizacji danych liczbowych. Na wstępie wyświetlany jest wykres słupkowy danych podających wymagane dzienne spożycie składników odżywczych.

Dane liczbowe mogą też być zaprezentowane w formie diagramu kołowego lub w formie tabelarycznej.

Elementy obsługi ćwiczenia

Przyciski umieszczone w dolnej części pola wizualizacji pozwalają zmieniać formę wizualizacji danych.

G2-081-04-02_1.gif
Przyciska pozwala na prezentację danych w formie tabelarycznej.

G2-081-04-02_2.gif
Prezentację danych w formie diagramu kołowego. Kliknięcie na określonym wycinku koła wysuwa ten fragment nieznacznie na zewnątrz. Najechanie wskaźnikiem myszy na słupek, wyświetla wartość dla danego składnika.

G2-081-04-02_3.gif
Prezentację danych w formie diagramu słupkowego. Najechanie  wskaźnikiem myszy na słupek, wyświetla wartość dla danego składnika.

G2-081-04-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie