Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Logika*

Tytuł: Wartość logiczna zdań złożonych.

Ćwiczenie: L1-010-04-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie określić spójnik logiczny występujący w zdaniu, a następnie wskazać wartość logiczną zdania wskazując odpowiedź kliknięciem na przycisk Fałsz lub Prawda.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. Na panelu ćwiczenia pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po wybraniu spójnika łączącego zdania wyświetli się tabela z wartościami logicznymi. Użytkownik na podstawie danych w tabeli wybiera odpowiedź klikając na odpowiednie przyciski poniżej tabeli. Prawidłowo udzielona odpowiedź podświetli się na zielono, błędnie - na czerwono.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać dwa punkty. W każdym pytaniu można skorzystać z Pomocy, ale wtedy traci się jeden punkt. Za błędną odpowiedź zabierany jest jeden punkty.

L1-010-04-02_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-04-02_2.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-04-02_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-04-02_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-04-02_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-04-02_6.gif
Wyświetla tabelę z wartościami logicznymi dla rozpatrywanego złożonego zdania logicznego. W tabeli wyróżniony zostaje wiersz, który odpowiada wartościom logicznym zdań prostych.

L1-010-04-02_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego kliknięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-04-02_8.gif
Przyciski wyboru spójnika zdania.

L1-010-04-02_9.gif
Określa wartość logiczną zdania jako fałsz.

L1-010-04-02_10.gif
Określa wartość logiczną zdania jako prawda.

L1-010-04-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie