Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Zadania konstrukcyjne

Tytuł: Proste prostopadłe. Konstrukcja prostej prostopadłej.

Ćwiczenie: G1-090-06-01

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję prostej prostopadłej do danej prostej.

Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Położenie punktu A można zmieniać przeciągając go myszką. Wraz z postępem pokazu, po prawej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-06-01_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.

G1-090-06-01_2.gif
Suwak aktywny tylko przed rozpoczęciem pokazu, pozwala zmienić położenie prostej przed rozpoczęciem pokazu.

G1-090-06-01_3.gif
Przycisk pozwalający skasować stan ćwiczenia i przywrócić ustawienia początkowe.

G1-090-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Proste równoległe. Konstrukcja prostej równoległej.

Ćwiczenie: G1-090-06-02

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję prostej równoległej do danej prostej.

Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Położenie punktu A można zmieniać przeciągając go myszką. Wraz z postępem pokazu, po prawej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-06-02_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.

G1-090-06-02_2.gif
Suwak aktywny tylko przed rozpoczęciem pokazu, pozwala zmienić położenie prostej przed rozpoczęciem pokazu.

G1-090-06-02_3.gif
Przycisk pozwalający skasować stan ćwiczenia i przywrócić ustawienia początkowe.

G1-090-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Konstruowanie kątów o miarach 60 i 30 stopni.

Ćwiczenie: G3-090-23-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję kątów o mierze 60 i 30.

Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie zakładki. Pierwsza opisuje konstrukcję kąta o mierze 60, natomiast druga konstrukcję kąta o mierze 30. Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

G3-090-23-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Konstruowanie kątów o miarach 90°, 45° i 22,5° stopnia.

Ćwiczenie: G3-090-23-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję kątów o mierze 90, 45 i 22,5.

Ekran wizualizacji jest podzielony na trzy zakładki. Pierwsza opisuje konstrukcję kąta o mierze 90, druga konstrukcję kąta o mierze 45, zaś trzecia kąta o mierze 22,5. Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.

G3-090-23-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Symetralna odcinka. Konstruowanie symetralnej odcinka.

Ćwiczenie: G3-090-22-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję symetralnej odcinka. Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.
G3-090-22-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Konstruowanie dwusiecznej kąta.

Ćwiczenie: G3-090-22-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz przedstawiający konstrukcję dwusiecznej kąta. Na ekranie wizualizacji przedstawiono przebieg konstrukcji krok po kroku. Do kolejnych etapów pokazu przechodzi się klikając myszką w obszarze ekranu ćwiczenia. Wraz z postępem pokazu, po lewej stronie, pojawia się opis konstrukcji.
G3-090-22-02_1.gif
Ikona Reset pozwala w każdej chwili cofnąć pokaz do początku.
G3-090-22-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Styczna do okręgu. Konstrukcja prostej stycznej do okręgu.

Ćwiczenie: G2-100-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję stycznej do okrągu. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie zakładki. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę. W każdej zakładce znajduje się interaktywny pokaz, w którym można zmieniać położenie punktu A (na okręgu albo na płaszczyźnie) oraz długość promienia. Pierwsza zakładka przedstawia konstrukcję stycznej do okręgu przechodzącej przez punkt należący do okręgu. W Konstrukcji B punkt A znajduje się na zewnątrz okręgu. W obu przypadkach wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po kroku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-02-02_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G2-100-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności okręgu. Zastosowanie do konstrukcji trójkąta prostokątnego.

Ćwiczenie: G2-100-07-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający konstrukcję trójkąta prostokątnego dla danych przyprostokątnej i przeciwprostokątnej. Ekran wizualizacji dzieli się na dwie strony. Po lewej stronie znajduje się interaktywny panel graficzny, natomiast po prawej opis konstrukcji. Użytkownik może zmieniać długość danych odcinków przeciągając jeden z końców odcinka. Wraz z postępem pokazu pojawia się komentarz opisujący konstrukcję krok po roku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-07-04_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.
G2-100-07-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie