Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Potęgowanie

Potęgowanie

Potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym

Tytuł: Potęgi. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.

Ćwiczenie: G2-020-07-01

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację potęgowania przy wykładniku ujemnym

Ćwiczenie składa się z trzech kart, między którymi nawigacja odbywa się poprzez wybór odpowiedniej zakładki na górze panelu ćwiczenia. Na pierwszej przedstawione jest twierdzenie w ramce, wraz z dowodem i objaśnieniami.

Na drugiej stronie znajdują się przykłady. Ta zakładka zawiera dwa suwaki. Pierwszy odpowiada za zmianę wykładnika w rozwijanym wyrażeniu. Kolejny zmienia postęp animacji. Poniżej znajdują się dwa przyciski do wyboru podstawy potęgi – całkowitej lub wymiernej. Przycisk Reset znajdujący się w prawym górnym rogu, powoduje powrót na początek działań.

Trzecia zakładka zawiera spis jednostek układu SI wraz z przedrostkami przedstawionych jako potęgi liczby 10

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-020-07-01_1.gif
W zakładce tej można generować losowo liczby całkowite lub ułamki zwykłe i śledzić kolejne etapy podnoszenia ich do ujemnej potęgi.
G2-020-07-01_2.gif
Resetuje obliczenia, przywracając stan początkowy dla suwaków zmiany wykładnika i postępu animacji.

G2-020-07-01_3.gif
Zmienia wartość wykładnika.

G2-020-07-01_4.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu obliczeń.

Suwaki zmiany wykładnika oraz postępu animacji obliczeń są niezależne dla obliczeń na liczbach całkowitych i ułamkach, podobnie jak przycisk kasowania.

G2-020-07-01_5.gif
Wybiera podstawę całkowitą potęgi.

G2-020-07-01_6.gif
Wybiera podstawę wymierną potęgi, w postaci ułamka zwykłego.

G2-020-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Potęgi. Potęga o wykładniku całkowitym. Porządkowanie liczb zapisanych w formie potęgi.

Ćwiczenie: G2-020-07-07

Opis działania

Program sprawdza czy poprawnie zostały uszeregowane liczby, w postaci potęg o wykładniku clkowitym ujemnym. Użytkownik na wstępie dokonuje wyboru ilości pytań, która będzie mu zadana. W górnej części ekranu znajdują się przyciski do kontroli działań w programie. Poniżej mamy odpowiedzi i miejsce w nierówności, gdzie należy je umieścić. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce, drugim kliknięciem zostawią ją tam. Po skompletowaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność, co jest warunkiem przejść do następnego pytania. Jeżeli dana nierówność między wstawionymi liczbami zachodzi, jest ona podświetlona na zielono, w przeciwnym przypadku na czerwono. W razie napotkania problemów z rozwiązaniem zadań można uzyskać POMOC, przedstawia ona wtedy potęgi o dodatnich wykładnikach. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań.

Punktacja

G2-020-07-07_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:
G2-020-07-07_2.gif
Dokonuje wyboru ilości zadań wykonywanych przez Użytkownika w ćwiczeniu, domyślnie ustawiona na 10.
G2-020-07-07_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-020-07-07_4.gif
Resetuje ćwiczenie.
G2-020-07-07_5.gif
Przechodzi do kolejnego pytania, aktywny dopiero po sprawdzeniu poprawności rozwiązań.
G2-020-07-07_6.gif
Sprawdza poprawność nierówności.
G2-020-07-07_7.gif
Zmienia wszystkie podstawy potęgi na tą samą liczbę.
G2-020-07-07_8.gif
Kończy ćwiczenie i wyświetla wynik po zakończeniu ostatniego zadania.
G2-020-07-07

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Potęgi. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. Porządkowanie liczb zapisanych w formie potęgi.

Ćwiczenie: G2-020-07-08

Opis działania

Program sprawdza uporządkowanie liczb, w postaci potęg o wykładniku całkowitym. Użytkownik na wstępie dokonuje wyboru ilości pytań, która będzie mu zadana. W górnej części ekranu znajdują się przyciski do kontroli działań w programie. Poniżej mamy odpowiedzi i miejsce w nierówności, gdzie należy je umieścić. Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce, drugim kliknięciem zostawią ją tam. Po skompletowaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność, co  jest warunkiem przejścia do następnego pytania. Jeżeli dana nierówność między wstawionymi liczbami zachodzi, jest ona podświetlona na zielono, w przeciwnym przypadku na czerwono. W razie napotkania problemów z rozwiązaniem zadań można uzyskać POMOC, przedstawia ona wtedy potęgi o dodatnich wykładnikach. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów w tej serii pytań.

Punktacja

G2-020-07-08_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

Ilość pytań w serii:
G2-020-07-08_2.gif
Dokonuje wyboru ilości zadań wykonywanych przez Użytkownika w ćwiczeniu, domyślnie ustawiona na 10
G2-020-07-08_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-020-07-08_4.gif
Resetuje ćwiczenie.
G2-020-07-08_5.gif
Przechodzi do kolejnego pytania, aktywny dopiero po sprawdzeniu poprawności rozwiązań.
G2-020-07-08_6.gif
Sprawdza poprawność nierówności.
G2-020-07-08_7.gif
Zmienia wszystkie podstawy potęgi na tą samą liczbę.
G2-020-07-08_8.gif
Kończy ćwiczenie i wyświetla wynik po zakończeniu ostatniego zadania.
G2-020-07-08

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie