Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Indukcja matematyczna*

Tytuł: Zasada indukcji matematycznej.

Ćwiczenie: L1-010-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zasadę działania indukcji matematycznej.

Użytkownik przełącza się pomiędzy zakładkami przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

W pierwszej zakładce jest przedstawiona zasada indukcji matematycznej. W drugiej znajduje się opis dotyczący twierdzeń i wzorów jakich można dowodzić wykorzystując zasadę indukcji matematycznej. W ostatniej zakładce zostało przedstawione, na przykładzie, działanie zasady indukcji matematycznej.
L1-010-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zasada indukcji matematycznej. Przykład.

Ćwiczenie: L1-010-06-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zasadę indukcji matematycznej i jej zastosowanie na przykładzie.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-06-02_1.gif
Przechodzi do korku pierwszego indukcji matematycznej.
L1-010-06-02_2.gif
Przechodzi do korku drugiego indukcji matematycznej.
L1-010-06-02_3.gif
Powrót do początku pokazu.
L1-010-06-02_4.gif
Przechodzi z powrotem do korku pierwszego indukcji matematycznej.
L1-010-06-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zasada indukcji matematycznej. O pewnej klasie liczb podzielnych przez 10.

Ćwiczenie: L1-010-06-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym zasadę indukcji matematycznej i jej zastosowanie na przykładzie.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-06-03_1.gif
Przechodzi do korku pierwszego indukcji matematycznej.

L1-010-06-03_2.gif
Przechodzi do korku drugiego indukcji matematycznej.

L1-010-06-03_3.gif
Powrót do początku pokazu.

L1-010-06-03_4.gif
Przechodzi z powrotem do korku pierwszego indukcji matematycznej.

L1-010-06-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie