Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Ciągłość funkcji*

Ciągłość funkcji*

Asymptoty wykresu funkcji*

Tytuł: Asymptoty wykresu funkcji. Asymptoty pionowe.

Ćwiczenie: L3-080-04-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym asymptoty pionowe wykresu funkcji. Pokaz dzieli się na pięć zakładek. W każdej zakładce jest przedstawiona funkcja. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę. Użytkownik może, zaznaczając opcję \"Ciąg zbieżny do x0\", zmieniać ilość wyświetlanych elementów ciągu. Symbol ↕ odpowiada za zmianę wartości x0(asymptoty pionowe). Użytkownik decyduje, czy wyświetlana granica jest granicą lewostronną czy prawostronną.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-080-04-01_1.gif
Graficzna interpretacja granicy bazująca na ocenie zbieżności licznika i mianownika do określonych wartości. Po najechaniu myszą na poziomą czerwoną strzałkę, symbolizującą odpowiednią zbieżność lewostronną lub prawostronną ciągu xn, wyświetla się komentarz opisujący rodzaj rozbieżnosci ciągu f(xn).
L3-080-04-01_2.gif
Uaktywnia wyświetlanie kolejnych wyrazów ciągu na rysunku. Każde kliknięcie na strzałke obok wyświetla cyklicznie kolejny wyraz ciągu zbieżnego do x0.
L3-080-04-01_3.gif
Przyciski wyboru pomiędzy granicami lewostronną i prawostronną
L3-080-04-01_4.gif
Wyświetla opis wyrazów ciągu.
L3-080-04-01_5.gif
Generuje nowe funkcję w każdej z zakładek.
L3-080-04-01_6.gif
Zmienia wielkość wyróżnionych punktów.
L3-080-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie