Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Ułamki zwykłe, działania na ułamkach zwykłych

Tytuł: Ułamki zwykłe właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane.

Ćwiczenie: G1-010-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem poświęconym ułamkom zwykłym właściwym, ułamkom zwykłym niewłaściwym oraz liczbom mieszanym.

Na ekranie widoczna  jest definicja ułamka zwykłego wraz z ilustracją przedstawiającą ułamek zwykły, licznik i mianownik. Poniżej znajduje się równość pomiędzy liczbą naturalną a tą samą liczbą zapisaną w postaci ułamka zwykłego o różnych mianownikach.

Na dole ekranu znajdują się definicje ułamka zwykłego właściwego oraz ułamka zwykłego niewłaściwego. Po najechaniu kursorem myszki na ułamek zwykły niewłaściwy zostanie on zamieniony na liczbę mieszaną.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-08-01_1.gif
Zmienia wartość liczby naturalnej od 1 do 50.

G1-010-08-01_2.gif
Menu wyboru wartości mianownika.G1-010-08-01_3.gif
Losuje nowe ułamki zwykłe właściwe bądź niewłaściwe.

G1-010-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Ułamki zwykłe. Dodawanie.

Ćwiczenie: G1-010-08-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć sumę ułamków zwykłych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Aby udzielić odpowiedzi należy kliknąć w wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator za pomocą którego należy wprowadzić odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może skorzystać z Pomocy. Maja udzieli podpowiedzi, gdy będzie taka potrzeba. Jednak pomoc Mai kosztuje jeden punkt.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać dwa punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.

G1-010-08-03_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-08-03_2.gif
G1-010-08-03_3.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-010-08-03_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-010-08-03_5.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G1-010-08-03_6.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania

G1-010-08-03_7.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-010-08-03_8.gif
Pojawi się Maja, która zapyta Użytkownika, czy chce skorzystać z Pomocy. Na tym etapie Użytkownik może zrezygnować z Pomocy bez utraty punktu. W Pomocy zostanie wyświetlona podpowiedź, np. wspólny mianownik.

G1-010-08-03_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-010-08-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Ułamki zwykłe. Odejmowanie.

Ćwiczenie: G1-010-08-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć różnicę ułamków zwykłych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Aby udzielić odpowiedzi należy kliknąć w wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator za pomocą którego należy wprowadzić odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może skorzystać z Pomocy. Maja udzieli podpowiedzi, gdy będzie taka potrzeba. Jednak pomoc Mai kosztuje jeden punkt.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać dwa punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.

G1-010-08-04_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-08-04_2.gif
G1-010-08-04_3.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-010-08-04_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-010-08-04_5.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G1-010-08-04_6.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-010-08-04_7.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-010-08-04_8.gif
Pojawi się Maja, która zapyta Użytkownika, czy chce skorzystać z Pomocy. Na tym etapie Użytkownik może zrezygnować z Pomocy bez utraty punktu. W Pomocy zostanie wyświetlona podpowiedź, np. wspólny mianownik.

G1-010-08-04_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-010-08-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie