Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Równania, nierówności i układy równań

Równania, nierówności i układy równań

Zadania tekstowe

Tytuł: Obliczenia na ułamkach w praktyce. Ile kilometrów ma jeszcze przejechać rowerzysta?

Ćwiczenie: G1-010-17-01

Opis działania

Jest to program typu problem, forma sprawdzenia umiejętności wykonywania działań na ułamkach zwykłych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

W panelu graficznym wyświetlone jest zadanie, w którym podana jest długość trasy przebytej przez rowerzystę oraz odpowiednie części drogi przejechanej przez niego w pierwszym oraz drugim dniu, zapisane w postaci ułamków zwykłych. Zdaniem polega na uzupełnieniu długości trasy przejechanej trzeciego dnia. Po wpisaniu odpowiedzi należy sprawdzić jej poprawność, aby przejść do kolejnego pytania. Pole odpowiedzi podświetla się na zielono, jeśli wynik był dobry lub na czerwono w przeciwnym przypadku. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty. Jeżeli dobra odpowiedź jest udzielona po skorzystaniu w pomocy, przyznawany jest tylko 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę bez podawania końcowego wyniku.

 

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-010-17-01_1.gif
G1-010-17-01_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście domyślnie ustawioną na 10.
 
G1-010-17-01_3.gif
Rozpoczyna pracę z ćwiczeniem generując pierwsze pytanie.
 
G1-010-17-01_4.gif
Generuje kolejne zadanie.
 
G1-010-17-01_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błedna.
 
G1-010-17-01_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.
 
G1-010-17-01_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończenmiu całej, zapowiedzianej serii pytań.
 
G1-010-17-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie