Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia*

Tytuł: Wzory skróconego mnożenia.

Ćwiczenie: G3-050-11-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu wizualizację kwadratu sumy lub różnicy oraz różnicy kwadratów wyrażeń algebraicznych W panelu wizualizacji pojawią się wstęp teoretyczny ze wzorami. Poniżej znajdują się dwa suwaki do zmiany odpowiednio parametrów m i n dla wyrażeń:
G3-050-11-01_1.gif
G3-050-11-01_2.gif
G3-050-11-01_3.gif
Wyrażenie te są rozpisane ponad suwakami.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-11-01_4.gif
Zmienia wartość parametru m.
G3-050-11-01_5.gif
Zmienia wartość parametru n.
G3-050-11-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Kwadrat sumy i różnicy wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G3-050-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu wizualizację kwadratu sumy lub różnicy wyrażeń algebraicznych. W panelu wizualizacji pojawia się wstęp teoretyczny wraz ze wzorami. Poniżej znajdują się dwa suwaki do zmiany odpowiednio parametrów m i n dla wyrażeń:
G3-050-07-01_1.gif
oraz
G3-050-07-01_2.gif
Wyrażenie te są rozpisane ponad suwakami.

Elementy obsługi ćwiczenia

a->m·a

G3-050-07-01_3.gif
Zmienia wartość parametru m.

b->n·b

G3-050-07-01_4.gif
Zmienia wartość parametru n.
G3-050-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Różnica kwadratów wyrażeń.

Ćwiczenie: G3-050-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu wizualizację różnicy kwadratów wyrażeń algebraicznych. W panelu wizualizacji pojawią się wstęp teoretyczny wraz ze wzorami. Poniżej znajdują się dwa suwaki do zmiany  odpowiednio parametrów m i n dla wyrażenia:
G3-050-08-01_1.gif
Wyrażenia te są rozpisane ponad suwakami.

Elementy obsługi ćwiczenia.

a->m·a

G3-050-08-01_2.gif
zmienia wartość parametru m.

b->n·b

G3-050-08-01_3.gif
zmienia wartość parametru n.
G3-050-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Obliczanie wyrażeń w pamięci.

Ćwiczenie: G3-050-07-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy podać wartość liczby, aby zapewnić równość dwóch wyrażeń algebraicznych. W ćwiczeniu generowane są różne typy wyrażeń algebraicznych, które bazują na kwadracie sumy lub różnicy wyrażeń algebraicznych.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pola edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nich wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G3-050-07-04_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G3-050-07-04_2.gif
G3-050-07-04_3.gif
G3-050-07-04_4.gif
G3-050-07-04_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy jest ona prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Skorzystanie z pomocy obniża liczbę punktów za dobrą odpowiedź do 1.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-07-04_6.gif
G3-050-07-04_7.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawiony na 10. W ćwiczeniu możliwy jest wybór stopnia trudności generowanych zadań. Przez I oznaczone są zadania łatwe, symbol II to wybór zadań trudniejszych.

G3-050-07-04_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-050-07-04_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-050-07-04_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-050-07-04_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-050-07-04_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-050-07-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Oblicz w pamięci różnicę kwadratów liczb.

Ćwiczenie: G3-050-08-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego, w którym należy obliczyć różnicę kwadratów dwóch liczb stosując wzór na różnicę kwadratów.

Jedna seria zadań może zawierać od 1 do 10 pytań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Wartość domyślna może być zmieniona przed rozpoczęciem ćwiczenia.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Panel odpowiedzi zawiera pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G3-050-08-03_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G3-050-08-03_2.gif
G3-050-08-03_3.gif
G3-050-08-03_4.gif
G3-050-08-03_5.gif
G3-050-08-03_6.gif
G3-050-08-03_7.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Panel odpowiedzi podświetli się na zielono, gdy jest ona prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Wykorzystanie pomocy obniża liczbę punktów do 1 za dobrą odpowiedź, a w przypadku udzielnia błędnej odpowiedzi odejmuje jeden punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-08-03_8.gif
G3-050-08-03_9.gif
Wybór liczby pytań w jednej serii zadań, domyślnie ustawionej na 10.

G3-050-08-03_10.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G3-050-08-03_11.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G3-050-08-03_12.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G3-050-08-03_13.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G3-050-08-03_14.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G3-050-08-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie