Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Procenty

Procenty

Obliczanie ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

Tytuł: Procenty. Ile procent jednej liczby stanowi druga.

Ćwiczenie: G1-040-04-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie tym zaprezentowano jak obliczyć ile procent jednej liczby stanowi druga liczba. Ekran jest podzielony na trzy ramki. Dwie pierwsze zawierają opis teoretyczny, natomiast w trzeciej znajduje się przykład. Użytkownik suwakami wybiera liczby, dla których wyświetlą się obliczenia w ostatniej ramce.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G1-040-04-01_1.gif
Resetuje pokaz.
G1-040-04-01_2.gif
Zmienia wartość liczby a.
G1-040-04-01_3.gif
Zmienia wartość liczby b.
G1-040-04-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia na procentach. Ile wynosiła obniżka?

Ćwiczenie: G1-040-04-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć o jaki procent obniżono cenę towaru znając cenę wyjściową i kwotę obniżki.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Można również wprowadzić odpowiedź korzystając z suwaka lub przycisków +, -.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-040-04-03_1.gif
G1-040-04-03_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G1-040-04-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-040-04-03_4.gif
Resetuje test.

G1-040-04-03_5.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-040-04-03_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-040-04-03_7.gif
Zmienia wartość odpowiedzi. Jest alternatywną formą wprowadzania odpowiedzi.

G1-040-04-03_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-040-04-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie