Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Trójkąty prostokątne

Trójkąty prostokątne

Twierdzenie Pitagorasa

Tytuł: Obliczanie obwodu trójkąta prostokątnego.

Ćwiczenie: G2-090-15-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć obwód trójkąta prostokątnego, przedstawionego w układzie współrzędnych.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się  panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne oraz widoczna jest treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Aby udzielić odpowiedzi należy kliknąć na wyróżniony prostokąt poniżej rysunku i wprowadzić wynik za pomocą wyświetlonego kalkulatora. Prawidłowo udzielona odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędnie udzielona - na czerwono.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-090-15-04_1.gif
G2-090-15-04_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

G2-090-15-04_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-090-15-04_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G2-090-15-04_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-090-15-04_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-090-15-04_7.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-090-15-04_8.gif
Jeśli pole to jest zaznaczone, to trójkąt jest rysowany w układzie o stałym zakresie osi liczbowych, w lewym dolnym rogu rysunku jest początek układu współrzędnych, punkt (0,0). Jeśli usunąć zaznaczenie tego pola, to obraz trójkąta jest dopasowany do rozmiarów okna, czyli ulega zmianie zakres osi liczbowych i położenie punktu (0,0), który często jest poza rysunkiem.

G2-090-15-04_9.gif
Zapisuje historię ćwiczenia do schowka. Tak zapisaną historię można wkleić do edytora tekstu lub grafiki.

G2-090-15-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt prostokątny. Wysokości w trójkącie prostokątnym.

Ćwiczenie: G2-090-16-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz opisujący zależności pomiędzy długościami boków trójkąta prostokątnego. Pokaz jest podzielony na pięć zakładek: - pole trójkąta, - długość przeciwprostokątnej, - obwód trójkąta, - długość trzeciej wysokości, - długość promienia okręgu opisanego na trójkącie. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje z rozwijalnego menu. W każdej zakładce znajduje się krótki opis z obliczaniami i rysunek.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-090-16-05_1.gif
Przełączanie pomiędzy zakładkami.
G2-090-16-05_2.gif
Generuje nowe parametry trójkąta prostokątnego.
G2-090-16-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie