Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Równania, nierówności i układy równań

Równania, nierówności i układy równań

Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równań

Tytuł: Związki między wielkościami. Zapisywanie za pomocą równań pierwszego stopnia.

Ćwiczenie: G1-060-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem podstawowych związków między wielkościami, zapisanymi w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

W programie Użytkownik ma 5 typów zależności między wielkościami, które może zamieniać za pomocą suwaków na dole ekranu. Zależności te opisane są słownie, a pod nimi znajduje się odpowiadające im równanie. Przykłady w tym zadaniu są następujące:

1) liczba powiększona o …, 2) liczba o … mniejsza, 3) liczba … razy większa, 4) dwukrotność liczby jest o … większa od niej, 5) jeśli liczbę pomnożymy przez … to wynik będzie większy       od tej liczby o … .

Kolory przy wartościach parametrów zmienianych za pomocą suwaków odpowiadają kolorom zarówno w treści zadania, jak i w równaniu.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-060-01-01_1.gif
Zmienia typy przykładów.

G1-060-01-01_2.gif
Zmienia wartość pierwszego parametru.

G1-060-01-01_3.gif
Zmienia wartość drugiego parametru.

G1-060-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Zapisywanie związków między wielkościami.

Ćwiczenie: G1-060-01-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest formą pokazu, w którym do opisów słownych zależności między wielkościami wyświetlany jest zapis tej zależności w formie wzoru matematycznego.

W zapisie słownym występują dwa parametry, których zawartość może być zmieniana za pomocą suwaków. Każdy w nich wyświetlany jest w ramce na innym tle.

Po uruchomieniu pokazu wzory matematyczne nie są wyświetlane. Aby je pokazać należy zaznaczyć pole wyboru w danych wierszu.

Elementy obsługi ćwiczenia

W dolnej części panelu wizualizacji znajdują się dwa suwaki oraz dwa przyciski. Każdy z suwaków zmienia wartość jednego z parametrów we wszystkich zdaniach i zapisach w formie wzorów.

G1-060-01-05_1.gif
Kliknięcie na tym przycisku zaznacza wszystkie pola wyboru co pozwala załączyć wyświetlanie wszystkich wzorów.

G1-060-01-05_2.gif
Kliknięcie na tym przycisku usuwa zaznaczenie wszystkich pól wyboru co pozwala jednym kliknięciem ukryć wszystkie wzory.

G1-060-01-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie