Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Przekształcenia wzorów

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Wyznaczanie wskazanej wielkości z podanego wzoru.

Ćwiczenie: G2-050-10-01

Opis działania

Jest to pokaz przekształcania wzorów i wyznaczania z nich konkretnych wielkości. Użytkownik kliknięciem w żądaną wielkość w jednym z trzech wzorów uruchamia pokaz slajdów, w którym opisany jest konkretny ciąg przekształceń. Po uruchomieniu pokazu użytkownik może go zatrzymać, następnie może pokaz wznowić. Ponadto w każdym momencie trwania pokazu można powrócić do ekranu powitalnego.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-050-10-01_1.gif
Zatrzymuje pokaz slajdów
G2-050-10-01_2.gif
Wznawia pokaz slajdów
G2-050-10-01_3.gif
Wraca do ekranu początkowego
G2-050-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie