Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Ciągi liczbowe

Ciągi liczbowe

Ciągi liczbowe

Tytuł: Ciągi liczbowe. Obliczanie wartości wskazanego wyrazu ciągu.

Ćwiczenie: L2-090-01-01

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie obliczyć wartość wskazanego wyrazu ciągu.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może skorzystać z pomocy.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-090-01-01_1.gif
L2-090-01-01_2.gif
Określają liczbę wybranych pytań.

L2-090-01-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-090-01-01_4.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L2-090-01-01_5.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L2-090-01-01_6.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-090-01-01_7.gif
Zostanie wyświetlona podpowiedź do zadania.

L2-090-01-01_8.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L2-090-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Ciągi liczbowe. Obliczanie wartości wyrazów ciągu zdefiniowanego rekurencyjnie.

Ćwiczenie: L2-090-02-01

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie obliczyć wartość wskazanego wyrazu ciągu zdefiniowanego rekurencyjnie.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pola, wtedy pojawi się moduł edycji, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź. Użytkownik w każdym pytaniu może skorzystać dwukrotnie z pomocy.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Jednokrotne skorzystanie z pomocy nie powoduje utraty punktów, lecz ponowne użycie pomocy kosztuje dwa punkty.

L2-090-02-01_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L2-090-02-01_2.gif
Pozwala wybrać liczbę pytań, które będą zadane.

L2-090-02-01_3.gif
Wybór stopnia trudności zadań. W zadaniach łatwych trzeba podać wartości trzech losowo wybranych wyrazów ciągu z pierwszych pięciu. W zadaniach trudnych są losowo wybierane trzy wyrazy z pierwszych dziesięciu.

L2-090-02-01_4.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-090-02-01_5.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L2-090-02-01_6.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L2-090-02-01_7.gif
Sprawdza poprawność udzielonych odpowiedzi. Podświetla panel edycji odpowiedzi na zielono lub na czerwono, w zależności od tego czy odpowiedź jest poprawna czy błędna. Za odpowiedź poprawną uznawana jest odpowiedź, która zawiera poprawne wartości dla wszystkich trzech wyrazów ciągu, których wartości należało podać.

L2-090-02-01_8.gif
Zostanie wyświetlona podpowiedź do zadania. Po ponownym skorzystaniu z pomocy pojawią się wzory wyrazów ciągu od a1 do a10. Pierwsze kliknięcie na ten przycisk, wyświetla tekst opisujący sposób postępowania, którego celem jest udzielenie poprawnej odpowiedzi. Ten krok nie zmniejsza puli punktów do zdobycia. Drugie kliknięcie na tym przycisku, wyświetla szczegółową pomoc, ale pula punktów do zdobycia zmniejsza się z 3 punktów do 1.

L2-090-02-01_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L2-090-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie