Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Proporcjonalność odwrotna, Hiperbola*

Proporcjonalność odwrotna, Hiperbola*

Oś symetrii hiperboli

Tytuł: Proporcjonalność odwrotna. Osie symetrii wykresu hiperboli.

Ćwiczenie: L3-070-03-02

Opis działania

W ćwiczeniu tym zaprezentowano graficznie przesuwanie wykresu hiperboli oraz położenie jej osi symetrii.

Na górze wyświetla się panel z informacją ogólną, co można zaobserwować w tym pokazie.

Panel sterowania z prawej strony zawiera trzy suwaki pozwalające na wybór wartości parametrów p, q i a, od których zależą wykreślane funkcje. Poniżej umieszczony jest panel z własnościami hiperboli. Ta część opisowa wyświetlana jest na dwóch planszach. Aby zmienić zawartość panelu opisu, należy kliknąć pole:

L3-070-03-02_1.gif
lub
L3-070-03-02_2.gif


Po lewej stronie, na wykresie pokazana jest parabola podstawowa oraz jej przesunięcie. Na wykresie umieszczony jest ruchomy punkt, którego położenie można zmieniać za pomoca myszy.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-070-03-02_3.gif
Zmienia wartości parametru przesunięcia q.

L3-070-03-02_4.gif
Zmienia wartości parametru przesunięcia p.

L3-070-03-02_5.gif
Zmienia wartości współczynnika proporcjonalności odwrotnej a.

L3-070-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie