Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Wyrażenia wymierne, funkcja wymierna*

Wyrażenia wymierne

Tytuł: Wartość liczbowa wyrażenia wymiernego.

Ćwiczenie: L3-020-09-02

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć wartość liczbową wyrażenia wymiernego W(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań może zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wpisać w pole znajdujące się na dole ekranu ćwiczenia. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-09-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-09-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-09-02_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.
L3-020-09-02_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-09-02_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-09-02_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-09-02_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-09-02_8.gif
Wyświetla, czy odpowiedź została poprawnie udzielona przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-09-02_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-09-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Dziedzina wyrażenia wymiernego.

Ćwiczenie: L3-020-10-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym wyznaczanie dziedziny wyrażeń wymiernych. Pokaz dzieli się na cztery zakładki. W każdej zakładce jest przedstawiony schemat wyznaczania dziedziny wyrażenia wymiernego. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje przez kliknięcie w wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-10-01_1.gif
Generuje nowe wyrażenia wymierne w każdej z zakładek.
L3-020-10-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Wskaż wyrażenie wymierne, którego dziedziną jest podany zbiór.

Ćwiczenie: L3-020-10-03

Opis działania

Jest to program typu Test. Użytkownik ma za zadanie wskazać wyrażenie wymierne mając podaną jego dziedzinę.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Odpowiedź należy wybrać spośród czterech wariantów. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z pomocy.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie pomocy kosztuje jeden punkt.

L3-020-10-03_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-10-03_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.

L3-020-10-03_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań

L3-020-10-03_4.gif
Określają liczbę wybranych pytań. Domyślną wartością jest 5.

L3-020-10-03_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L3-020-10-03_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L3-020-10-03_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L3-020-10-03_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L3-020-10-03_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L3-020-10-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia wymierne. Dziedzina wyrażenia wymiernego i skracanie wyrażeń.

Ćwiczenie: L3-020-10-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć dziedzinę wyrażenia wymiernego oraz skracając wyrażenie wymierne doprowadzić je do najprostszej postaci. Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Odpowiedź należy wpisać w pola znajdujące się w panelu ćwiczenia. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L3-020-10-04_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-020-10-04_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L3-020-10-04_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań
L3-020-10-04_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L3-020-10-04_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L3-020-10-04_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L3-020-10-04_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L3-020-10-04_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L3-020-10-04_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L3-020-10-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie