Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja wykładnicza*

Funkcja wykładnicza*

Równania wykładnicze

Tytuł: Rozwiązywanie równań wykładniczych. Wskaż prawidłowe rozwiązanie.

Ćwiczenie: L2-061-05-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim podać rozwiązanie określonego równania wykładniczego.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu jednego  z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpowiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-061-05-03_1.gif
L2-061-05-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.L2-061-05-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L2-061-05-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L2-061-05-03_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L2-061-05-03_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L2-061-05-03_7.gif
Wyświetla dodatkową informację pomocną przy udzielaniu odpowiedzi.

L2-061-05-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie