Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielokąty i okręgi

Wielokąty i okręgi

Pola figur

Tytuł: Trójkąt. Obliczanie pola trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-09-01

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole powierzchni trójkąta, mając dane długości boków i wysokość.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Odpowiedź należy wpisać w puste pole poniżej rysunku.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Uwaga!

Długości odcinków opisane na zewnątrz trójkąta dotyczą całych jego boków. Opisy wewnątrz dotyczą odcinków składających sie na bok trójkąta. Dotyczy to boku, na który opuszczona została wysokość. Na zewnątrz podawana jest długość całego boku, a wewnątrz jego części na jakie dzieli go spodek wysokości.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-09-01_1.gif
Określają liczbę wybranych pytań domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-09-01_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-09-01_3.gif
Resetuje test.

G1-090-09-01_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-09-01_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono. Niezbędne jest sprawdzenie poprawności przed przejściem do następnego zadania.

G1-090-09-01_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-090-09-01_7.gif
Suwak pozwalający zmieniać skalę rysunku, pomniejszać i powiększać obraz trójkąta.

G1-090-09-01

Tytuł: Koło. Pola figur ograniczonych kołami.

Ćwiczenie: G2-100-06-05

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole figury narysowanej w układzie współrzędnych. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Na dole panelu graficznego widoczne są przykładowe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-100-06-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G2-100-06-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-100-06-05_3.gif
Resetuje test.
G2-100-06-05_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G2-100-06-05_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G2-100-06-05

Tytuł: Koło. Obliczanie pola części koła.

Ćwiczenie: G3-100-08-04

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole zaznaczonej figury. Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Na dole panelu graficznego widoczne są przykładowe odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-04_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.
G3-100-08-04_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G3-100-08-04_3.gif
Resetuje test.
G3-100-08-04_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
G3-100-08-04_5.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
G3-100-08-04