Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Koła i okręgi

Koła i okręgi

Koła i okręgi i ich własności

Tytuł: Własności kół i okręgów. Wzajemne położenie dwóch okręgów.

Ćwiczenie: G1-100-01-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu testowego. Należy wskazać wzajemne położenie okręgów znając długości promieni i odległość pomiędzy środkami okręgów.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 14 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz panel graficzny po prawej. Poniżej znajdują się zestawy przycisków, pozwalające na udzielanie odpowiedzi.

Po wybraniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pola odpowiedzi podświetlają się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-100-01-04_1.gif
G1-100-01-04_2.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawioną wartością jest 14.

G1-100-01-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-100-01-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-100-01-04_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-100-01-04_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-100-01-04_7.gif
Zostaje wyświetlony rysunek pomocniczy, w którym Użytkownik może modyfikować położenie okręgów i długości promieni, aby dopasować go do warunków zadania.

G1-100-01-04_8.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-100-01-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Własności koła.

Ćwiczenie: G1-100-01-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy wskazać punkty, które wyznaczają średnicę okręgu oraz wszystkie te, które należą do koła o tej średnicy.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać liczbę pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz panel graficzny po prawej. Poniżej znajdują się zestawy przycisków, pozwalające na udzielanie odpowiedzi.

Po wybraniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Pola odpowiedzi podświetlają się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, czyli 2 punkty za poprawne wskazania odpowiedzi do obu pytań.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-100-01-03_1.gif
G1-100-01-03_2.gif
Wybór liczby pytań w serii. Domyślnie ustawiona jest wartość 5.

G1-100-01-03_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-100-01-03_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-100-01-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-100-01-03_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-100-01-03_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-100-01-03_8.gif


Położenie punktów na wykresie generowane jest losowo, dlatego możliwe jest, że opisy punktów będa się pokrywać. Aby rysunek był czytelny, można przesuwać opis środka okręgu oraz wspólnie opisy wszystkich punktów. Pola wyboru pozwalają ustalić, które opisy będą przesuwane.

G1-100-01-03_9.gif
Służy do przesuwania opisów środka okręgu i wskazanych punktów płaszczyzny.

G1-100-01-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie