Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Wielokąty i ich własności

Tytuł: Własności wielokątów.

Ćwiczenie: G1-090-04-03

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie narysować wielokąt o podanych własnościach. Lokalizację wierzchołków wielokąta zmienia się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i przeciągnięcie ich na wybrane miejsce. Należy pamiętać, że wierzchołki znajdujące się blisko siebie zostaną automatycznie połączone. Wtedy ustawiona figura ulegnie zmianie.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się interaktywny panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Na górze panelu kontrolnego pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za narysowanie wielokąta, spełniającego wymagane własności, Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-04-03_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G1-090-04-03_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-04-03_3.gif
Resetuje test.

G1-090-04-03_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-04-03_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G1-090-04-03_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów

G1-090-04-03_7.gif
Przyciski te zwiększają albo zmniejszają liczbę boków wielokąta.

G1-090-04-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie