Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Interpretacja liczby wymiernej na osi liczbowej

Tytuł: Oś liczbowa. Przedstawienie liczb wymiernych na osi liczbowej.

Ćwiczenie: G2-010-19-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem prezentującym liczby przeciwne. Plansza ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny, oś liczbową z zaznaczonymi dwoma kolorowymi punktami, których położenie można zamianiać za pomocą suwaka znajdującego się na dole planszy. Poniżej wypisane są wartości liczb reprezentowanych na osi przez kolorowe punkty.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-010-19-01_1.gif
Zmienia wartości punktów i ich położenie na osi.
G2-010-19-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby wymierne. Definicja i przykłady.

Ćwiczenie: L1-010-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym został zaprezentowany zbiór liczb wymiernych. Na górze ekranu znajduje się definicja liczby wymiernej. Poniżej przedstawiono liczbę dziesiętną, liczbę mieszaną oraz ułamek zwykły pod pierwiastkiem, jako przykłady liczb wymiernych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-07-01_1.gif
Generuje nowe liczby.
L1-010-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Porównywanie liczb wymiernych na podstawie ich położenia na osi liczbowej.

Ćwiczenie: G2-010-20-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest Pokazem prezentującym porównywanie liczb wymiernych. Plansza główna ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny, oś liczbową z zaznaczonymi dwoma punktami, których  położenie można zamianiać za pomocą suwaków znajdujących się na dole planszy oraz wypisanymi wartościami liczb (reprezentowanych na osi przez kolorowe punkty) i ich porównaniem.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-010-20-01_1.gif
Zmieniają wartości współrzednej punktów i ich położenie na osi liczbowej.
G2-010-20-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wskaż punkt na osi liczbowej odpowiadający danej liczbie wymiernej.

Ćwiczenie: G2-010-19-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy wskazać punkt na osi liczbowej odpowiadający podanej liczbie wymiernej. Punkt umieszcza się na osi liczbowej przesuwając wskaźnik za pomocą myszy.

Na początku należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczy 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole wizualizacji po prawej. W polu wizualizacji znajduje się panel pytania oraz panel odpowiedz. W panelu odpowiedzi znajduje oś liczbowa, na której można przesuwać wskaźnik, który umożliwia udzielenie odpowiedzi.

Po wskazaniu położenia liczby na osi liczbowej konieczne jest sprawdzenie poprawności wskazanego położenia, przed przejściem do kolejnego pytania. Panel pytania podświetla się na zielono, gdy odpowiedź jest prawidłowa, lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa.

Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkty, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-010-19-02_1.gif
G2-010-19-02_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-010-19-02_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G2-010-19-02_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G2-010-19-02_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G2-010-19-02_6.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G2-010-19-02_7.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G2-010-19-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie