Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo

Kombinatoryka

Tytuł: Ile jest liczb spełniajacych warunek? Test z zasady mnożenia.

Ćwiczenie: L3-140-08-04

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim obliczyć ile liczb spełnia określony w zadaniu warunek.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Ćwiczenie jest formą testu i udzielenie odpo- wiedzi polega na kliknięciu jednego z przycisków z poda- nym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpo- wiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-140-08-04_1.gif
L3-140-08-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.L3-140-08-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-140-08-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-140-08-04_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-140-08-04_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-140-08-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Zliczanie przypadków w prostej sytuacji kombinatorycznej

Ćwiczenie: L3-140-07-01

Opis działania

W pokazie analizowana jest liczba możliwych sposobów zaplanowania kolejności dostaw do trzech sklapów, w sytuacji gdy każda wykonana dostawa wymaga powrotu do magazynu. Sklepy oznaczone są literami A, B, i C. Panel po prawej stronie pozwala wybrać, do którego sklepu realizowana ma być pierwsza dostawa. Na dole panelu po prawej stronie należy dokonać dalszego wyboru kolejności dostaw do sklepów. Po dokonanym wyborze można przeprowadzić symulację dostawy, uruchamiając moduł symulacji realizacji dostawy na podstwie dokonanego wyboru.

Elementy obsługi ćwiczenia

W panelu lewym dokonywany jest wybór pierwszego sklepu, do którego ma być dokonana dostawa. MARK3_.gifMARK4_.gifWybór sklepu dla pierwszej dostawy. MARK5_.gifMARK6_.gifMARK7_.gif Przyciski kolejnego wyboru. Po wyborze pierwszego sklepu, tylko dwa z tych przycisków są aktywne, pozwalające wybrać kolejność dwóch pozostałych sklepów.
L3-140-07-01_1.gif
Przejście do symulacji realizacji dostawy, podczas której można obserwować animację dostaw z magazynu do trzech sklepów w wybranej kolejności.

Przyciski panelu symulacji

L3-140-07-01_2.gif
Powrót z panelu symulacji do opisu procedury dostaw.
L3-140-07-01_3.gif
Uruchomienie symulacji i realizacja dostaw w zaplanowanej kolejności.
L3-140-07-01_4.gif
Zatrzymanie symulacji i powrót do sytuacji początkowej.
L3-140-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Permutacje, wariancje i kombinacje. Wyznaczanie liczebności zbiorów.

Ćwiczenie: L3-140-12-04

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy w nim obliczyć ilość elementów zbioru bazując na pojęciu permutacji wariacji lub kombinacji.

Po uruchomieniu ćwiczenia należy wybrać liczbę pytań, która będzie składać się na jedną serię zadań. Domyślnie seria liczy 10 pytań. Ćwiczenie jest formą testu i udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu na jeden z przycisków z podanym wynikiem.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. W panelu odpo- wiedzi znajdują się cztery przyciski pozwalające wskazać prawidłowy wynik.

Elementy obsługi ćwiczenia

L3-140-12-04_1.gif
L3-140-12-04_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.L3-140-12-04_3.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

L3-140-12-04_4.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

L3-140-12-04_5.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

L3-140-12-04_6.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

L3-140-12-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie