Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pierwiastkowanie

Pierwiastkowanie

Działania na pierwiastkach

Tytuł: Pierwiastek z iloczynu i iloczyn pierwiastków.

Ćwiczenie: G2-030-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację pierwiastkowania iloczynu oraz liczenia iloczynu pierwiastków. Panel ćwiczenia składa się  z dwóch identycznie działających kart. W panelu sterowania ćwiczenia na górze znajduje się wyrażenie pokazujące wzór na mnożenie pierwiastków lub pierwiastkowanie iloczynu. Używając suwaka z dolnej części okna, można rozwijać rozpisanie obliczenia wylosowanego przykładu. W przykładzie losowany jest pierwiastek  2, 3 lub 4 stopnia oraz dwie liczby naturalne.

Elementy obsługi ćwiczenia.

G2-030-06-01_1.gif
Losuje stopień pierwiastka oraz dwie liczby naturalne.
G2-030-06-01_2.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu obliczeń.
G2-030-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Podnoszenie do potęgi trzeciej pierwiastków trzeciego stopnia.

Ćwiczenie: G2-030-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie ma na celu ilustrację procesu podnoszenia do potęgi trzeciej pierwiastków trzeciego stopnia.

W panelu sterowania ćwiczenia na górze znajduje się wyrażenie pokazujące wzór wykonywanej operacji. Używając suwaka ulokowanego w dolnej części okna można obserwować kolejne kroki obliczeń. Użytkownik może rozwijać rozpisanie tego wzoru i przykładu.

Poniżej znajdują się odpowiednie przyciski do losowania typu liczby, dla której będą realizowane obliczenia według podanego wzoru.

Elementy obsługi ćwiczenia

Losowanie liczby podpierwiastkowej może odbywać się z trzech różnych zbiorów liczbowych.

G2-030-05-01_1.gif
Losuje liczbę naturalną z zakresu od 1 do 50.

G2-030-05-01_2.gif
Losuje liczbę w formie ułamka zwykłego.

G2-030-05-01_3.gif
Losuje liczbę dziesiętną dodatnią mniejszą od 1.

G2-030-05-01_4.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu wzoru obliczeń.

G2-030-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastek z ilorazu i iloraz pierwiastków.

Ćwiczenie: G2-030-07-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację pierwiastkowania ilorazu oraz liczenia ilorazu pierwiastków. Panel ćwiczenia składa się  z dwóch identycznie działających kart. W panelu sterowania ćwiczenia na górze znajduje się wyrażenie pokazujące wzór na dzielenie pierwiastków lub pierwiastkowanie ilorazu. Używając suwaka z dolnej części okna, można rozwijać rozpisanie obliczeń wylosowanego przykładu. W przykładzie losowany jest pierwiastek 2, 3 lub 4 stopnia oraz dwie liczby naturalne.

Opis klawiszy

G2-030-07-01_1.gif
Losuje stopień pierwiastka oraz dwie liczby naturalne.
G2-030-07-01_2.gif
Zmienia postęp animacji w rozpisaniu obliczeń.
G2-030-07-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Prawa działań na pierwiastkach. Wyłączanie czynnika i usuwanie niewymierności.

Ćwiczenie: L1-010-15-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to pokaz prezentujący prawa działań na pierwiastkach, wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i usuwanie niewymierności z mianownika. Każda z tych czynności jest przedstawiona w oddzielnej zakładce.

Przełączanie między zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę.

W każdej zakładce znajduje się opis teoretyczny i przykład. Użytkownik może zmieniać przykłady przez zmianę wartości liczb w nich użytych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-02_1.gif
Zmieniają wartość liczb w przykładach.

L1-010-15-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie