Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wielomiany*

Wielomiany*

Działania na wielomianach*

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Ćwiczenie: L2-020-03-01

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Pokaz dzieli się na dwie zakładki: W(x)+V(x) i W(x)-V(x). Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje poprzez kliknięcie w wybraną zakładkę.

Na górze ekranu znajduje się opis teoretyczny, poniżej widoczne są dwa wielomiany W(x) oraz V(x), a także ich suma lub różnica (w zależności od wybranej zakładki). Użytkownik określa stopień wielomianów W(x) i V(x).

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-03-01_1.gif
Wybór stopnia wielomianu W(x). Zmiana stopnia wielomianu generuje losowy nowy wielomian wybranego stopnia.

L2-020-03-01_2.gif
Wybór stopnia wielomianu V(x). Zmiana stopnia wielomianu generuje losowy nowy wielomian wybranego stopnia.

Przyciski:
L2-020-03-01_3.gif
L2-020-03-01_4.gif
Pozwalają wygenerować nowy wielomian W(x) lub V(x) z zachowaniem ustalonych stopni wielomianów.

L2-020-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Suma i różnica wielomianów.

Ćwiczenie: L2-020-03-02

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć sumę i różnicę wielomianów W(x) i P(x). Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania. Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana. Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny. Aby udzielić odpowiedzi należy określić stopień wielomianów W(x) i P(X). Klikając w kwadrat znajdujący się po lewej stronie (St<sub>W</sub>, St<sub>P</sub>), Użytkownik określa stopień wielomianów od 1 do 10. Następnie należy wprowadzić wartości współczynników w odpowiednie pola. Znak współczynnika wybiera się poprzez kliknięcie w \"±\". Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.
L2-020-03-02_1.gif

Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-03-02_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.
L2-020-03-02_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.
L2-020-03-02_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.
L2-020-03-02_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
L2-020-03-02_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.
L2-020-03-02_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.
L2-020-03-02_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.
L2-020-03-02_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.
L2-020-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wielomian zmiennej rzeczywistej. Iloczyn wielomianów.

Ćwiczenie: L2-020-03-04

Opis działania

Jest to program typu Problem. Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć iloczyn wielomianów W(x) i P(x).

Ekran dzieli się na dwie strony. Po lewej znajduje się panel ćwiczenia, po prawej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Aby udzielić odpowiedzi należy określić stopień wielomianów W(x) · P(X). Klikając w kwadrat znajdujący się po lewej stronie StI, Użytkownik określa stopień wielomianu od 1 do 8. Następnie należy wprowadzić wartości współczynników w odpowiednie pola. Znak współczynnika wybiera się poprzez kliknięcie w ±. Użytkownik w każdym pytaniu może dwukrotnie skorzystać z Pomocy.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać trzy punkty. Każde użycie Pomocy kosztuje jeden punkt.

L2-020-03-04_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

L2-020-03-04_2.gif
Zostanie wyświetlone częściowe rozwiązanie.

L2-020-03-04_3.gif
Przyciski wyboru poziomu trudności zadań.

L2-020-03-04_4.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L2-020-03-04_5.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L2-020-03-04_6.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L2-020-03-04_7.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L2-020-03-04_8.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L2-020-03-04_9.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L2-020-03-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie