Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Liczby

Liczby

Wartość bezwzględna

Tytuł: Wartość bezwzględna, jako odległość na osi liczbowej.

Ćwiczenie: G2-010-22-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Ćwiczenie jest pokazem prezentującym wartość bezwzględną różnicy dwóch liczb.

Plansza główna ćwiczenia zawiera wstęp teoretyczny, oś liczbową z zaznaczonymi dwoma punktami. Położenie  punktów można zmieniać za pomocą suwaków znajdujących się na dole planszy. Poniżej osi pojawiają się wartości zaznaczony liczb (reprezentowanych na osi przez kolorowe punkty) oraz obliczona wartość bezwzględna różnicy tych liczb.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-010-22-04_1.gif
Przyciski wyboru wartości liczb a i b w przykładzie. Jedna z kolumn określa znaki liczb a i b, natomiast pozostałe dwie kolumny określają ich wartości.
G2-010-22-04_2.gif
Zmieniają wartości współrzędnych punktów i ich położenie na osi liczbowej.

G2-010-22-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wartość bezwzględna liczby. Podaj wartości bezwzględne liczb!

Ćwiczenie: G2-010-22-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Problem. Użytkownik ma wpisać wartość bezwzględną podanej liczby.

Na początku Uczeń wybiera ilość zadanych mu pytań 1-10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie rozpoczyna test wstawiając kolejne liczby.

Po wpisaniu liczby należy sprawdzić poprawność odpowiedzi. Podświetla się ona wtedy odpowiednio na zielono lub czerwono. Za każdą poprawną odpowiedź Użytkownik dostaje jeden punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy cały test bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-010-22-03_1.gif
G2-010-22-03_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G2-010-22-03_3.gif
Rozpoczyna test.

G2-010-22-03_4.gif
Generuje nową liczbę.

G2-010-22-03_5.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla na zielono lub czerwono.

G2-010-22-03_6.gif
Przerywa ćwiczenie.

G2-010-22-03_7.gif
Wyświetla ilość uzyskanych punktów w ćwiczeniu.

G2-010-22-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie