Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Figury geometryczne

Figury geometryczne

Trójkąty i ich własności

Tytuł: Suma kątów wewnętrznych trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający graficzną interpretację twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta.

Ekran wizualizacji jest podzielony na dwie główne części. Na górze ekranu znajduje się krótki opis, poniżej interaktywny rysunek. Użytkownik może zmieniać położenie punktów A i B wzdłuż linii poziomej. Położenie punktu C zmienia się wzdłuż linii poziomej, a także w górę i w dół.

Wraz ze zmianą położenia punktów zmieniają się miary kątów. Dowód twierdzenia jest oparty na własnościach kątów odpowiadających  i wierzchołkowych.

Równość odpowiednich kątów została podkreślona kolorem ich zaznaczenia.

G1-090-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność trójkąta. Wybór liczb, które mogą stanowić długości boków trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-02-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określeniu długości odcinków, z których można zbudować trójkąt.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Każde zadanie ma podane 4 długości odcinków. Zadaniem Użytkownika jest wybranie 3 z nich tak, aby zbudować trójkąt. Przy wyborze tych długości Uczeń powinien skorzystać z nierówności trójkąta. Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się rysunek z obrazkiem wskazującym dobrą odpowiedź. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo dobrane odcinki Uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-02-03_1.gif
G1-090-02-03_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-02-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-02-03_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-02-03_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-02-03_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-02-03_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Podział trójkątów ze względu na miary kątów.

Ćwiczenie: G2-090-18-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu Gra. Polega na określaniu typu trójkąta na podstawie rysunku. Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie ilości zadanych mu pytań 1 - 10 domyślnie ustawione na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie. Zadaniem Użytkownika jest określenie typu trójkąta przedstawionego na rysunku ze względu na zawarte w nim kąty. Do wyboru są: - trójkąt ostrokątny, - trójkąt prostrokątny, - trójkąt rozwartokątny. Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wybrać odpowiedź, która podświetla się na czerwono/zielono. W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo określony typ trójkąta uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.
G2-090-18-01_1.gif
G2-090-18-01_2.gif
Wybiera ilość pytań w teście domyślnie ustawiona na 10
G2-090-18-01_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
G2-090-18-01_4.gif
Kończy ćwiczenie.
G2-090-18-01_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).
G2-090-18-01_6.gif
Informuje Użytkownika o ilości zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.
G2-090-18-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąty. Podział ze względu na długości boków.

Ćwiczenie: G2-090-18-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określaniu typu trójkąta na podstawie rysunku.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Zadaniem Użytkownika jest określenie typu trójkąta przedstawionego na rysunku ze względu na jego boki, na podstawie zawartych w nim kątów lub długości boków. Do wyboru są:

- trójkąt różnoboczny, - trójkąt równoramienny, - trójkąt równoboczny.

Należy wskazać odpowiedź najpełniej opisującą przedstawiony trójkąt.

Aby przejść do następnego zadania, najpierw Użytkownik musi wybrać odpowiedź, która podświetli się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

 

Punktacja

Za prawidłowo określony typ trójkąta uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.
 

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-090-18-02_1.gif
G2-090-18-02_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.
 
G2-090-18-02_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.
 
G2-090-18-02_4.gif
Kończy ćwiczenie.
 
G2-090-18-02_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).
 
G2-090-18-02_6.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.
 
G2-090-18-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie