Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pierwiastkowanie

Pierwiastkowanie

Wyłączanie czynnika przed i włączanie pod znak pierwiastka

Tytuł: Pierwiastki. Wyłączanie czynnika przed i włączanie pod znak pierwiastka.

Ćwiczenie: G2-030-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W pokazie zaprezentowano wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.

Pokaz składa się z trzech zakładek: - Wyłączanie czynnika, - Pierwiastki kwadratowe, - Pierwiastki sześcienne.

Użytkownik przełącza się między zakładkami przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

W zakładce Wyłączanie czynnika znajduje się wzór na wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka. W drugiej i trzeciej zakładce ekran jest podzielony na dwie części. Po lewej stronie pojawia się przykład. Użytkownik przesuwając suwak uruchamia pokaz. Po prawej stronie jest widoczny rozkład wylosowanej liczby na czynniki pierwsze. Na końcu pokazu, po lewej stronie, wyświetli się rozwiązanie.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-030-03-01_1.gif
Losuje nowy przykład.

G2-030-03-01_2.gif
Zmiana położenia suwaka powoduje uruchomienie pokazu.

G2-030-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki. Czynnik pod znakiem pierwiastka. Przyporządkuj wartości do podanych pierwiastków.

Ćwiczenie: G2-030-03-02

Opis działania

Jest to program typu Test. Sprawdza, czy użytkownik potrafi powiązać pierwiastek z równą mu liczbą.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel testu, po lewej przyciski kontrolne.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Użytkownik kliknięciem wybiera odpowiedź i przesuwa ją na odpowiednie miejsce. Ponowne kliknięcie powoduje pozostawienie odpowiedzi w wybranej ramce. Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą prawidłowo dopasowaną liczbę przyznawane są 2 punkty. Jeżeli została użyta pomoc, to za dobrą odpowiedź można otrzymać 1 punkt. Czyli za jedno zadanie można maksymalnie otrzymać 20 punktów.

Elementy obsługi ćwiczenia

G2-030-03-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G2-030-03-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G2-030-03-02_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

G2-030-03-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G2-030-03-02_5.gif
Wyświetla, które odpowiedzi zostały poprawnie udzielone przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G2-030-03-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G2-030-03-02_7.gif
Przycisk pozwala aktywować tryb pomocy. Polega on na tym, że po najechaniu wskaźnikiem myszy na liczbę pod pierwiastkiem w polu odpowiedzi, wyświetlony zostaje rozkład tej liczby na czynniki pierwsze, co ułatwia wyłączenie czynnika przed znak pierwiastka.

G2-030-03-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Pierwiastki. Włączanie czynnika pod znak pierwiastka.

Ćwiczenie: G2-030-03-03

Opis działania

Gra uczy włączać czynnik pod znak pierwiastka.

Jest to gra na czas, Użytkownik ma trzy minuty na udzielnie odpowiedzi. Gra dzieli się na cztery etapy. W pierwszym etapie Użytkownik wybiera odpowiedź spośród dwóch dostępnych. W każdym kolejnym etapie zwiększa się liczba proponowanych odpowiedzi. W ostatnim etapie Użytkownik wybiera spośród pięciu dostępnych odpowiedzi.

Po udzieleniu odpowiedzi automatycznie pojawia się kolejne pytanie. Po ostatnim pytaniu wyświetli się podsumowanie zdobytych punktów. Jeśli czas się skończy gra jest przerywana i następuje podsumowanie zdobytych punktów.

Punktacja

Najwyżej punktowane są dobre odpowiedzi na etapie czwartym. Za jedną dobrą odpowiedź można uzyskać 4 punkty. Najniżej punktowany jest etap pierwszy. Dobra odpowiedź na tym etapie, to 1 punkt. Na każdym etapie trzeba odpowiedzieć na dwa pytania.

Tabela punktacji

G2-030-03-03_1.gif


Elementy obsługi ćwiczenia

G2-030-03-03_2.gif
Rozpoczyna grę.

G2-030-03-03_3.gif
Resetuje grę.

G2-030-03-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Liczby rzeczywiste. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka.

Ćwiczenie: L1-010-15-05 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadanie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel ćwiczenia, po lewej przyciski kontrolne. W ekranie wizualizacji pojawia się treść zadania.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po najechaniu kursorem myszki na liczbę pojawi się jej rozkład na czynniki pierwsze. Aby wprowadzić odpowiedź należy nacisnąć wyróżnione pole, wtedy pojawi się kalkulator, za pomocą którego należy wpisać odpowiedź.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-010-15-05_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

L1-010-15-05_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

L1-010-15-05_3.gif
Resetuje ćwiczenie bez podawania wyniku.

L1-010-15-05_4.gif
Po udzieleniu i sprawdzeniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

L1-010-15-05_5.gif
Sprawdza, czy udzielona odpowiedź jest poprawna przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

L1-010-15-05_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

L1-010-15-05

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie