Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Stereometria

Stereometria

Równoległość i prostopadłość w przestrzeni

Tytuł: Wzajemne położenie płaszczyzn.

Ćwiczenie: L3-130-01-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający wzajemne położenie dwóch płaszczyzn.

Ekran ćwiczenia dzieli się na dwie zakładki. W każdej z nich znajduje się  pokaz i krótki opis położenia płaszczyzn względem siebie. Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Przełączanie między zakładkami następuje przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczenia

Zakładka: Płaszczyzny równoległe

L3-130-01-01_1.gif
Zmienia odległość pomiędzy płaszczyznami równoległymi.

L3-130-01-01_2.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dolnym kierunku.Zakładka: Płaszczyzny przecinające się

L3-130-01-01_3.gif
Zmienia kąt nachylenia pomiędzy płaszczyznami przecinającymi się.

L3-130-01-01_4.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dowolnym kierunku.

L3-130-01-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wzajemne poˆłożenie prostej i płˆaszczyzny.

Ćwiczenie: L3-130-01-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający wzajemne położenie prostej i płaszczyzn.

Ekran ćwiczenia dzieli się na dwie zakładki. W każdej z nich znajduje się  pokaz i krótki opis położenia prostej i płaszczyzn względem siebie. Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Przełączanie między zakładkami następuje przez kliknięcie na wybraną zakładkę.

Elementy obsługi ćwiczeniaL3-130-01-02_1.gif


L3-130-01-02_2.gif
Zmienia odległość pomiędzy prostą a płaszczyzna równoległą do niej.

L3-130-01-02_3.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dolnym kierunku.

L3-130-01-02_4.gif


L3-130-01-02_5.gif
Zmienia kąt nachylenia pomiędzy prostą przecinającą płaszczyznę a płaszczyzną.

L3-130-01-02_6.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dowolnym kierunku.

L3-130-01-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

Ćwiczenie: L3-130-03-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to interaktywny pokaz przedstawiający twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

Na ekranie wizualizacji widoczna jest grafika przedstawiająca krok po kroku twierdzenie o trzech prostych prostopadłych. Wraz z postępem pokazu pojawia się, po prawej stronie, opis.

Użytkownik może obracać rysunek w dowolnej płaszczyźnie tak, aby zobaczyć go z każdej strony.

Elementy obsługi ćwiczenia

Postęp pokazu

L3-130-03-01_1.gif
Steruje postępem pokazu. Użytkownik może użyć suwaka lub przycisków.

L3-130-03-01_2.gif
Pozwala na obracanie rysunku w dowolnym kierunku.

L3-130-03-01_3.gif
Zmienia kąt nachylenia prostej l do płaszczyzny π.

L3-130-03-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie