Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

Tytuł: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G1-050-02-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zaprezentowano jak obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego.

W panelu wizualizacji pojawiają się opis teoretyczny i interaktywne wzory.

Na dole ekranu znajdują się suwaki, za pomocą których Użytkownik zmienia wartości parametrów a i b. Wybrane liczby są automatycznie podstawiane do wyrażenia algebraicznego, wyznaczając jego wartość.

Elementy obsługi ćwiczeniaG1-050-02-01_1.gif
Zmienia wartość współczynnika a.

G1-050-02-01_2.gif
Zmienia wartość współczynnika b.

G1-050-02-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G1-050-02-03 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-050-02-03_1.gif
Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-050-02-03_2.gif
G1-050-02-03_3.gif
G1-050-02-03_4.gif
G1-050-02-03_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-02-03_6.gif
G1-050-02-03_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-050-02-03_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-050-02-03_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-050-02-03_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-050-02-03_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-050-02-03_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-050-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczenia w pamięci wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G1-050-02-02 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego dla podanej wartości zmiennych.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-050-02-02_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-050-02-02_2.gif
G1-050-02-02_3.gif
G1-050-02-02_4.gif
G1-050-02-02_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawane są 2 punkty, za niepoprawną 0. Dodatkowo można skorzystać z pomocy, jednak za dobrą odpowiedź przyznawany jest wtedy 1 punkt, a za błędną jest odejmowany jeden punkt.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-02-02_6.gif
G1-050-02-02_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-050-02-02_8.gif
Wybór stopnia trudności zadań.

G1-050-02-02_9.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-050-02-02_10.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-050-02-02_11.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-050-02-02_12.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-050-02-02_13.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-050-02-02_14.gif
Wyświetla dodatkowe informacje, które są pomocne w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

G1-050-02-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

Ćwiczenie: G1-050-02-04 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu problemowego. Należy obliczyć wartości wyrażeń algebraicznego dla podanych wartości argumentów.

Na początku pojawia się informacja o ogólnej idei ćwiczenia i należy wybrać ilość pytań, która będzie zadana w jednej serii. Domyślnie seria liczyć będzie 10 pytań.

Panel programu zawiera przyciski kontrolujące po lewej stronie oraz pole pytania i odpowiedzi po prawej. Obok pytania znajduje się pole edycji odpowiedzi. Po kliknięciu na nim wyświetlony zostaje panel kalkulatorowej klawiatury ekranowej, który służy do wprowadzania wartości liczbowych. Wynik może mieć różną formę, dlatego panel klawiatury pozwala wybrać typ odpowiedzi przez kliknięcie na przycisk:

G1-050-02-04_1.gif


Wyświetlony zostaje zestaw szablonów odpowiedzi, z których należy wybrać właściwy dla udzielenia odpowiedzi.
G1-050-02-04_2.gif
G1-050-02-04_3.gif
G1-050-02-04_4.gif
G1-050-02-04_5.gif


Po wpisaniu odpowiedzi konieczne jest sprawdzenie jej poprawności przed przejściem do kolejnego pytania. Podświetla się wtedy ona na zielono, gdy jest prawidłowa lub na czerwono, gdy jest nieprawidłowa. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, za niepoprawną 0. Za jedną grupę pytań można zdobyć maksymalnie 15 punktów.

W każdym momencie można użyć przycisku Reset, który kończy pracę z ćwiczeniem, bez podawania końcowego wyniku.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-050-02-04_6.gif
G1-050-02-04_7.gif
Wybiera ilość pytań w teście, domyślnie ustawiona na 10.

G1-050-02-04_8.gif
Kliknięcie na tym przycisku rozpoczyna pracę z ćwiczeniem.

G1-050-02-04_9.gif
Przycisk pozwala wygenerować następne pytanie w serii.

G1-050-02-04_10.gif
Sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i podświetla panel odpowiedzi na zielono lub czerwono w zależności od tego, czy odpowiedź była poprawna czy błędna.

G1-050-02-04_11.gif
Przerywa wykonywanie ćwiczenia, przywracając stan początkowy.

G1-050-02-04_12.gif
Wyświetla liczbę uzyskanych punktów w ćwiczeniu, po zakończonej serii pytań. Przycisk ten pojawia się dopiero po zakończeniu całej, zapowiedzianej serii pytań.

G1-050-02-04

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie