Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Planimetria

Planimetria

Trójkąty

Tytuł: Trójkąt. Obliczanie pola trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie obliczyć pole powierzchni trójkąta, mając dane długości boków i wysokość.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu kontrolnego. Odpowiedź należy wpisać w puste pole poniżej rysunku.

Użytkownik wybiera liczbę pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu liczby pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru liczby pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o liczbie zdobytych punktów.

Uwaga!

Długości odcinków opisane na zewnątrz trójkąta dotyczą całych jego boków. Opisy wewnątrz dotyczą odcinków składających sie na bok trójkąta. Dotyczy to boku, na który opuszczona została wysokość. Na zewnątrz podawana jest długość całego boku, a wewnątrz jego części na jakie dzieli go spodek wysokości.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-09-01_1.gif
Określają liczbę wybranych pytań domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-09-01_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-09-01_3.gif
Resetuje test.

G1-090-09-01_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G1-090-09-01_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono. Niezbędne jest sprawdzenie poprawności przed przejściem do następnego zadania.

G1-090-09-01_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G1-090-09-01_7.gif
Suwak pozwalający zmieniać skalę rysunku, pomniejszać i powiększać obraz trójkąta.

G1-090-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Nierówność trójkąta. Wybór liczb, które mogą stanowić długości boków trójkąta.

Ćwiczenie: G1-090-02-03

Opis działania

Jest to ćwiczenie typu gra. Polega na określeniu długości odcinków, z których można zbudować trójkąt.

Na początku Użytkownik jest poinformowany o ogólnej idei ćwiczenia i poproszony jest o wybranie liczby zadanych mu pytań 1 - 10, domyślnie ustawioną na 10. Następnie może rozpocząć ćwiczenie.

Każde zadanie ma podane 4 długości odcinków. Zadaniem Użytkownika jest wybranie 3 z nich tak, aby zbudować trójkąt. Przy wyborze tych długości Uczeń powinien skorzystać z nierówności trójkąta. Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla się rysunek z obrazkiem wskazującym dobrą odpowiedź. Aby przejść do kolejnego zadania należy sprawdzić poprawność wyniku, która podświetla się na czerwono/zielono.

W każdym momencie można zresetować ćwiczenie nie poznając jego wyników.

Punktacja

Za prawidłowo dobrane odcinki Uczeń może dostać 1 punkt. Nie można zdobyć punktów ujemnych.

Elementy obsługi ćwiczenia

G1-090-02-03_1.gif
G1-090-02-03_2.gif
Wybiera liczbę pytań w teście, domyślnie ustawioną na 10.

G1-090-02-03_3.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G1-090-02-03_4.gif
Kończy ćwiczenie.

G1-090-02-03_5.gif
Przechodzi do następnego ćwiczenia (najpierw należy sprawdzić poprawność poprzedniego).

G1-090-02-03_6.gif
Sprawdza poprawność ćwiczenia i zaznacza odpowiedzi na zielono/czerwono.

G1-090-02-03_7.gif
Informuje Użytkownika o liczbie zdobytych punktów w danym ćwiczeniu.

G1-090-02-03

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Trójkąt wpisany w okrąg. Miary kątów trójkąta.

Ćwiczenie: G3-100-08-02

Opis działania

Użytkownik ma za zadanie wyznaczyć miarę kąta podanego w treści zadania.

Ekran dzieli się na dwie strony. Po prawej znajduje się panel graficzny, po lewej przyciski kontrolne. Treść zadania pojawia się na górze panelu graficznego. Odpowiedź należy wpisać w puste okienko znajdujące się na dole panelu graficznego.

Użytkownik wybiera ilość pytań, jaka będzie mu zadana.

Po wybraniu ilości pytań można zacząć ćwiczenie, również od tego momentu panel wyboru ilości pytań jest nieaktywny.

Po ostatnim pytaniu pojawia się komentarz o ilości zdobytych punktów.

Punktacja

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nie ma możliwości otrzymania punktów ujemnych.Elementy obsługi ćwiczenia

G3-100-08-02_1.gif
Określają ilość wybranych pytań.

G3-100-08-02_2.gif
Rozpoczyna ćwiczenie.

G3-100-08-02_3.gif
Resetuje test.

G3-100-08-02_4.gif
Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi do następnego pytania.

G3-100-08-02_5.gif
Sprawdza poprawność odpowiedzi przez podświetlenie na zielono lub na czerwono.

G3-100-08-02_6.gif
Przycisk pojawia się przy ostatnim pytaniu w serii. Jego naciśnięcie powoduje podsumowanie zdobytych punktów.

G3-100-08-02

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie