Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Funkcja liniowa

Funkcja liniowa

Zadania tekstowe

Tytuł: Funkcja liniowa. Definiowanie wzoru funkcji do tekstowego opisu zadania.

Ćwiczenie: L1-040-08-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadnie ułożyć wzór funkcji liniowej do danych zamieszczonych w treści zadania.

Aby odpowiedź została uznana za poprawną należy wypełnić oba aktywne pola edycji.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-040-08-01_1.gif
Po jego naciśnięciu następuje sprawdzenie udzielonej odpowiedzi. Poprawna odpowiedź zostanie podświetlona na zielono, błędna na czerwono.

L1-040-08-01_2.gif
Generuje treść nowego zadania.

L1-040-08-01_3.gif
L1-040-08-01_4.gif
Wyświetla tekst informacji pomocnych do sformułowania odpowiedzi końcowej.

L1-040-08-01_5.gif
Przycisk staje się aktywny po serii 20 pytań. Zablokowane jest wtedy generowanie nowych zadań i można jedynie przeglądać historię ćwiczenia. Kliknięcie na ten przycisk rozpoczyna nowy cykl pracy z ćwiczeniem, kasując historię.

L1-040-08-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie