Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

Mnożenie sum algebraicznych

Tytuł: Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę i jednomian.

Ćwiczenie: G2-050-05-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zaprezentowano jak mnożyć sumę algebraiczną przez liczbę lub jednomian.

W panelu wizualizacji są umieszczone: opis teoretyczny i interaktywne wyrażenia algebraiczne.

Na dole ekranu znajdują się suwaki, za pomocą których Użytkownik zmienia wartości współczynników liczbowych znajdujących się przy wielomianach oraz wartość liczby przez którą mnożymy wielomian, bądź wartość współczynnika liczbowego przy jednomianie z. Wraz ze zmianą wartości współczynników liczbowych zmieniają się dalsze obliczenia.

Elementy obsługi ćwiczeniaG2-050-05-01_1.gif
Zmieniają wartości współczynników liczbowych w sumie algebraicznej.

G2-050-05-01_2.gif
Zmienia wartości liczby oraz współczynnika przy jednomianie z.

G2-050-05-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Mnożenie prostych sum algebraicznych.

Ćwiczenie: G2-050-06-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

W ćwiczeniu zaprezentowano algorytm mnożenia prostych sum algebraicznych.

W panelu wizualizacji są umieszczone: opis teoretyczny i dwa wyrażenia algebraiczne. Ostatnie wyrażenie algebraiczne jest interaktywne.

Na dole ekranu znajdują się suwaki, za pomocą których Użytkownik zmienia wartości współczynników liczbowych dwumianów. Wraz ze zmianą wartości współczynników liczbowych zmieniają się dalsze obliczenia.

Współczynniki w iloczynie nie są widoczne od razu. Pojawią się dopiero po zaznaczeniu odpowiedniego pola wyboru. Zmiana wartości współczynników mnożnej i mnożnika powoduje ukrycie współczynników iloczynu, chyba że usunięte jest zaznaczenie pola : Ukrywaj podczas zmiany współczynników W1 i W2.

Ustawione wartości współczynników wyświetlone są obok suwaków. Tła tych współczynników są takie same w zapisie jednomianów W1 i W2, dla łatwiejszej lokalizacji, który współczynnik ulega zmiane za pomocą określonego suwaka.

Opis klawiszy

Zmieniają wartości współczynników liczbowych w pierwszej sumie algebraicznej.
Zmieniają wartości współczynników liczbowych w drugiej sumie algebraicznej.
G2-050-06-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie

Tytuł: Wyrażenia algebraiczne. Wyłączanie czynnika przed nawias.

Ćwiczenie: G3-050-09-01 (dostępne bezpłatnie)

Opis działania

Pokaz ma na celu ilustrację wyłączania wspólnego czynnika z sumy algebraicznej przed nawias. Na ekranie wizualizacji pojawia się wstęp teoretyczny i przykład dla
G3-050-09-01_1.gif
gdzie Użytkownik losuje parę liczb m i n  oraz od 1 do 4 przykładów jak wyciągnąć z niej wspólny czynnik przed nawias.

Elementy obsługi ćwiczenia

G3-050-09-01_2.gif
Losuje nową parę liczb naturalnych m i n.
G3-050-09-01

zaloguj się aby uruchomić ćwiczenie