Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Gambit Matematyka w Szkole
Pojęcie funkcji

Pojęcie funkcji

Monotoniczność, różnowartościowość i miejsca zerowe funkcji

Tytuł: Miejsce zerowe funkcji opisanej za pomocą alternatywy dwóch lub trzech warunków.

Ćwiczenie: L1-040-05-06

Opis działania

W ćwiczeniu tym Użytkownik ma za zadnie wyznaczyć miejsca zerowe funkcji o wzorze zadanym za pomocą alternatywy warunków.

Należy wybrać prawidłową odpowiedź wciskając jeden z czterech przycisków znajdujących się na dole ekranu ćwiczenia.

Po udzieleniu odpowiedzi wyświetli się komunikat informujący o jej poprawności oraz wyświetlający poprawną odpowiedź. Jeżeli udzielona odpowiedź była prawidłowa komunikat będzie wyświetlony na zielono, jeżeli błędna - na czerwono.

Elementy obsługi ćwiczenia

L1-040-05-06_1.gif
Generuje parametry nowego zadania.

L1-040-05-06_2.gif
Otwiera okno z narysowanym wykresem funkcji, co ułatwia podjęcie decyzji o liczbie miejsc zerowych.

Pełna seria zadań obejmuje dziesięć pytań. Po serii dziesięciu pytań zostaje zablokowane generowanie kolejnych funkcji i można jedynie przeglądać historię. Wyświetlony też zostaje przycisk:
L1-040-05-06_3.gif
pozwalający na restart ćwiczenia.

L1-040-05-06